Czym jest TAX FREE?

TAX FREE to mechanizm, który powinni znać wszyscy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży poza granice Unii Europejskiej. Funkcjonuje w Polsce już od pewnego czasu, ale od 1 stycznia 2022 r. wejdzie na lepszy, wyższy poziom. Czym jest ten mechanizm? Co warto wiedzieć o nadchodzących zmianach? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest TAX FREE?

TAX FREE to mechanizm dedykowany osobom fizycznym nieposiadającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującym prawem mają one bowiem możliwość ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez te osoby poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym. Procedura TAX FREE nie dotyczy jedynie paliw silnikowych. Otrzymanie zwrotu podatku jest możliwe przy spełnieniu kilku wymogów. Poza tym, że sprzedaż musi następować na rzecz osoby fizycznej, która nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE oraz przewozi towary poza obszar UE w stanie nie naruszonym, wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podróżny dokonał zakupu. Podstawą otrzymania zwrotu VAT jest z kolei przedstawiony przez podróżnego dokument, jaki wcześniej wydał mu sprzedawca towaru. Dokument ten zawiera potwierdzenie urzędu celnego, iż towar został wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej. Sama wartość zakupionych towarów musi też przekraczać 200 złotych i dotyczyć jednego paragonu z kasy fiskalnej.

Nie każdy przedsiębiorca skorzysta z TAX FREE

Zwrotu podatku podróżnym dokonuje w takiej sytuacji sprzedawca towaru lub podmiot, którego działalność związana jest z dokonywaniem tego typu zwrotów i z którym sprzedawca podpisał stosowną umowę. Nie każdy sprzedawca może przy tym skorzystać z mechanizmu TAX FREE. Konieczne jest bowiem spełnienie kilku istotnych warunków. Po pierwsze przedsiębiorca musi wykazać, że jego obroty za poprzedni rok podatkowy wynosiły więcej niż 400.000 złotych oraz że dokonuje zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u niego. Dodatkowo musi być podatnikiem VAT, rejestrować sprzedaż przy pomocy kasy rejestrującej, zadeklarować w urzędzie skarbowym, że jest sprzedawcą, zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Poza tym wymagane jest oznaczenie punktów sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku, a także poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego o tym, gdzie podróżny dokonujący zakupu może odebrać podatek.

Co zmieni się w mechanizmie TAX FREE?

Do tej pory w systemie TAX FREE zarejestrowało się 350 przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2022 r. czekają ich jednak pewne zmiany w funkcjonowaniu tego mechanizmu. Do tej pory bowiem obowiązywał papierowy obieg dokumentów. Wywóz potwierdzany był specjalną pieczęcią POLSKA-CŁO. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą musieli natomiast zmierzyć się z elektroniczną formą wymiany dokumentów. Konieczne stanie się zarejestrowanie na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) w ciągu pół roku od jej uruchomienia, tj. od 1 lipca 2021 r. Nowy system ma być szybki, łatwy w obsłudze i bardzo przejrzysty. Przedsiębiorcy zyskają dzięki niemu kompleksowe informacje o dokonanych dotychczas transakcjach. Podróżni z kolei docenią krótszy czas uzyskiwania zwrotu zapłaconego podatku VAT. Elektroniczny system TAX FREE nie jest nowością. Z powodzeniem funkcjonuje już bowiem w kilku innych państwach europejskich.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Nasi specjaliści na bieżąco śledzą zmiany w obowiązujących przepisach. Oferujemy naszym klientom doradztwo w każdym możliwym aspekcie prowadzonej działalności gospodarczej. Wielu z nich bowiem działa nie tylko w obrębie Polski, ale również nawiązuje współpracę z zagranicznymi kontrahentami, sprzedając swoje towary w Unii Europejskiej oraz na całym świecie. Zapraszamy do kontaktu.