Dlaczego badanie współczynnika OZE jest tak ważne (zwłaszcza w dzisiejszych czasach)?

W naszym poprzednim artykule wskazywaliśmy, czym jest współczynnik OZE, kto jest zobowiązany do przeprowadzenia badania współczynnika OZE, a także jak prawidłowo zrealizować swoje ustawowe obowiązki w tym zakresie. Z zagadnieniem badania współczynnika OZE warto się jednak zapoznać nie tylko z uwagi na ustawowy obowiązek. Może on bowiem przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści.

Ceny energii nieustannie rosną…

W latach 2020 i 2021 odnotowano znaczący wzrost cen energii. Wydawało się, że będzie to szczyt podwyżek, a w 2022 roku ceny zaczną maleć z uwagi na niemal rozwiązany już problem pandemii. Tymczasem sytuacja zaskoczyła wszystkich, bo ceny znów dynamicznie poszybowały w górę. Najgorsze natomiast jest to, że to prawdopodobnie jeszcze nie koniec podwyżek i w 2023 roku za prąd zapłacimy jeszcze więcej. Możliwe, że w 2023 roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaakceptuje podwyżki taryf nawet o 180 procent, a niektóre prognozy sugerują nawet wzrost o 300 procent. Oczywiście wiele jest przyczyn takiego stanu rzeczy. Aktualny poziom cen energii elektrycznej wynika przede wszystkim ze wzrostu cen węgla oraz z niewystarczającej infrastruktury po stronie magazynów energii, ale również ze zwiększonego popytu na energię po pandemii. Nic dziwnego zatem, że coraz więcej osób szuka możliwości skorzystania z jakiejkolwiek ulgi w tym zakresie. Dla przedsiębiorców – odbiorców przemysłowych, którzy prowadzą działalność w określonych w ustawie gałęziach przemysłu, przewidziano pewne ułatwienia.

Odnawialne źródła energii – dlaczego warto?

Odbiorca przemysłowy, który zdecyduje się na wdrożenie w swojej firmie odnawialnych źródeł energii może liczyć na szereg korzyści. Przede wszystkim będzie ponosił mniejsze koszty związane z zakupem energii (obrót), jak i kosztów dystrybucji. O rozmiarach tych korzyści przesądza natomiast współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej. Zasada jest prosta – im więcej energii zużywa przedsiębiorstwo, a zarazem udział opłat związanych z OZE jest większy, tym większą ulgę może uzyskać. Dzisiaj obowiązują trzy kategorie ulg – na poziomie 20 procent, 40 procent oraz 85 procent. Oczywiście najważniejszym kryterium w tym zakresie jest współczynnik OZE. Jeżeli ten współczynnik kształtuje się na poziomie od 3 do 20 procent, to przedsiębiorca może skorzystać z ulgi w wysokości 20 procent. Przy współczynniku wskazującym od 20 do 40 procent – ulga wynosi 40 procent. Z kolei w przypadku współczynnika OZE przekraczającego 40 procent – korzyść przedsiębiorcy to aż 85 procent.

Dlaczego warto sięgnąć po dostępne ulgi?

Jeżeli procenty nie przemawiają do Ciebie zbyt dosadnie to wskażmy na przykład. Już przedsiębiorstwo, zużywające rocznie 5 GWh (gigawatogodzin), może liczyć na ulgę finansową na poziomie kilku tysięcy złotych rocznie. Im natomiast większe zużycie, tym oczywiście większa korzyść. Aby skorzystać z dostępnych ulg nie warto zatem czekać. Niezłożenie stosownego oświadczenia w terminie do 30 listopada wyklucza skorzystanie z ulg. Przypominamy natomiast, że składane oświadczenie powinno potwierdzać: 1) wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w art. 52 ust. 6 ustawy z 30 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ustawy o OZE); 2) ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku; 3) wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej; 4) ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o OZE, oraz stanowiącej podstawę obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy oraz opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 60 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogneracji, wyrażonej w procentach.

Kancelaria Magnet – tutaj jest Twój biegły rewident

Wraz ze składanym oświadczeniem Prezesowi URE należy także dostarczyć opinię biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Nie warto czekać z tym do ostatnich dni, ponieważ listopad to miesiąc, w którym biegli rewidenci mają pełne ręce roboty. Pod koniec listopada mogą zwyczajnie nie mieć już terminu i personelu, który mógłby jeszcze zająć się tym zadaniem z zachowaniem ustawowego terminu – 30 listopada. Nasi specjaliści są bardzo wszechstronni. Nie tylko zajmujemy się badaniem sprawozdań finansowych i innych przygotowaniem. Jednocześnie oferujemy różnorodne formy audytu, a także usługi atestacyjne jak chociażby badanie prawidłowości wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Zapraszamy do kontaktu.