Audyt śledczy – i co dalej?

W naszym ostatnim artykule wskazywaliśmy czym jest audyt śledczy, jakie działania podejmowane są w ramach audytu śledczego oraz czy malwersacje i nadużyciach w firmach to rzeczywiście istotny i powszechny problem. Dzisiaj wskażemy natomiast kto powinien zdecydować się na przeprowadzenie w swoim przedsiębiorstwie audytu śledczego, gdzie nieprawidłowości pojawiają się najczęściej oraz jakie kroki należy podjąć po przeprowadzonym audycie.

Audyt śledczy – kiedy warto poprosić o pomoc?

Audyt śledczy jest mechanizmem, po który powinno sięgnąć wielu przedsiębiorców. Nie warto czekać z jego przeprowadzeniem na wystąpienie realnego problemu i podejrzenie zaistniałej malwersacji czy nadużycia. Audyt śledczy może stanowić dodatkowy środek kontroli w firmie i w taki sposób jest traktowany przez wielu przedsiębiorców. Celem audytu śledczego nie jest jedynie wykrycie nieprawidłowości, ale również zweryfikowanie, w których przestrzeniach działalności firmy istnieją pewne niedociągnięcia lub braki w zakresie prawidłowej kontroli. Inaczej mówiąc, gdzie istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia nadużyć lub malwersacji.

Audyt śledczy – gdzie najczęściej dochodzi do malwersacji?

Oczywiście nadużycia i malwersacje mogą zdarzyć się w każdym przedsiębiorstwie. Trudniej jednak o to w tych podmiotach, które dbają do wszelkie, niezbędne środki bezpieczeństwa. Z naszego doświadczenia wynika, że częściej audyty śledcze wykazują nieprawidłowości w małych przedsiębiorstwach. One bowiem nie posiadają z reguły wewnętrznych organów kontroli czy specjalnych komórek zajmujących się kontrolą wewnętrzną w firmie. W małych przedsiębiorstwach często brakuje także formalizacji mechanizmów kontroli. Nie ma regulaminów, ustalonych procedur, a nawet sprecyzowanej hierarchii pracowników. To niestety daje niektórym osobom możliwość samodzielnego działania i wykorzystywania swoich uprawnień do celów sprzecznych z interesem przedsiębiorstwa.

Audyt śledczy – jak wykorzystać uzyskane informacje?

Efektem przeprowadzonego audytu śledczego jest kompleksowy raport, przedstawiający analizę badanego materiału (dokumentów, rozmów z pracownikami, księgowymi i zarządzającymi przedsiębiorstwem), ocenę istniejących mechanizmów kontroli wewnętrznej lub informację o ich braku, wskazanie koniecznych do podjęcia w tym zakresie działań, identyfikację osób odpowiedzialnych za wystąpienie naruszeń lub konkretnych przestrzeni, w których te naruszenia wystąpiły. Każdorazowo specjalista przeprowadzający audyt śledczy szacuje też wartość powstałej w wyniku nadużycia lub malwersacji szkody. Raport zawiera też informację o tym, które wnioski i twierdzenia są pewne (nie pozostawiają wątpliwości), a które bazują na pewnych szacunkach i założeniach. Zwieńczeniem raportu są natomiast rekomendacje, obejmujące wskazanie zalecanego, dalszego działania.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

To zarządzający przedsiębiorstwem podejmuje ostateczną decyzję czy zastosuje się do wskazanych w raporcie rekomendacji oraz ewentualnie w jakiej części zdecyduje się na przeprowadzenie zmian w firmie. Nasi specjaliści udzielają natomiast niezbędnego wsparcia i proponują rozwiązania, które pomogą w usprawnieniu funkcjonowania przedsiębiorstwa i uniknięciu problemów w przyszłości. Potrzebujesz kompleksowego audytu śledczego? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.