Estoński CIT zyskuje na popularności

Statystyki nie pozostawiają złudzeń. W 2022 roku aż 8681 spółek wybrało tak zwany estoński CIT. Z danych zebranych przez portal biznesowy – Puls Biznesu – wynika, że na tę formę opodatkowania przychodów zdecydowało się o niemal 1700 więcej przedsiębiorstw niż w 2021 roku. Skąd ta zmiana?

Czym jest estoński CIT?

Przypominamy, że tak zwany estoński CIT to podatek ryczałtowy. Spółka staje się zobowiązana do jego zapłaty dopiero w chwili, gdy osiągnięte zyski zostaną wypłacone. Oczywiście wypłata może nastąpić na różne sposoby, w tym – co najpopularniejsze – w formie dywidendy. Jeżeli zatem wspólnicy postanowią zarobione pieniądze zainwestować w rozwój firmy, obowiązek zapłaty CIT-u nie powstanie. W ten sposób spółki zyskały mechanizm, który może im pomóc szybko się rozwinąć. Dla tych, którzy stawiają na rozbudowę swojej firmy, estoński CIT jest idealnym wyborem. Obciążenia publicznoprawne nie będą „podcinały” przedsiębiorcom skrzydeł.

Estoński CIT – falstart

Warto jednak wspomnieć o tym, że przepisy wprowadzające estoński CIT weszły w życie już w 2021 r. Pomimo licznych zachęt ze strony polskiego rządu, niewielu przedsiębiorców zdecydowało się jednak na skorzystanie z niego. Dlaczego? Z uwagi na fakt, iż mechanizm ten funkcjonował wtedy zupełnie na innych zasadach. Zdecydowanie trudniej było spełnić wymogi ustawowe, by osiągnąć korzyść podatkową. Rząd uchwalając ustawę wprowadzającą estoński CIT szacował, że w 2021 r. po tę formę opodatkowania sięgnie nawet 200.000 firm. Tymczasem było ich… 491. Największą barierą, powstrzymującą przedsiębiorców przed estońskim CIT-em był maksymalny dopuszczalny przychód na poziomie 100 milionów złotych. Problemem stał się także wymóg ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych w okresie dwóch i czterech lat przed decyzją o skorzystaniu z estońskiego CIT-u.

Estoński CIT – zmiany w 2022 r.

Początkowa niechęć podatników do estońskiego CIT-u zachęciła więc ustawodawcę do działania. Z czasem znowelizowano przepisy i ograniczono ustawowe wymagania. Zniesiono warunek dotyczący nakładów inwestycyjnych, a także warunek ograniczający wysokość rocznych przychodów. Dodatkowo poszerzono krąg możliwych podatników estońskiego CIT-u o spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne. W ciągu ostatniego roku przeprowadzono także szeroką kampanię informacyjną dotyczącą estońskiego CIT-u. Dzisiaj zdecydowanie większa liczba zarządzających przedsiębiorstwami, w tym menadżerów spółek wie o istnieniu tego mechanizmu oraz o funkcjonujących w jego obrębie zasadach.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych, badanie sprawozdania finansowego i inne obowiązki

Co do zasady aby przejść na estoński CIT należy złożyć stosowne zawiadomienie (formularz ZAW-RD) do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym dochody mają być opodatkowane tym ryczałtem. Istnieje jednak pewna furtka – można to zrobić także w trakcie trwania roku obrotowego. Należy jednak pamiętać, aby w takiej sytuacji zamknąć księgi rachunkowe z momentem przejścia na estoński CIT oraz sporządzić sprawozdanie finansowe. Jeżeli sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta to oczywiście również należy dopełnić formalności w tym zakresie.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Współpracujemy między innymi z przedsiębiorcami, którzy zdecydowali się na przejście na estoński CIT. Przygotowywaliśmy już badania sprawozdań finansowych podmiotów, które zdecydowały się na przejście na ten podatek ryczałtowy wraz z początkiem nowego roku obrotowego, jak i dla spółek, które taki krok podjęły dopiero w trakcie trwania roku obrotowego. Poza badaniami sprawozdań finansowych oferujemy także inne usługi atestacyjne określane łącznym mianem audytu. Zapraszamy do kontaktu.