Faktury ustrukturyzowane – co warto o nich wiedzieć?

Trwają pracę nad projektem nowelizacji ustawy o VAT. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli między innymi wystawiać faktury ustrukturyzowane. Na czym to polega? Jakie korzyści będzie za sobą niosło? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym staną się faktury ustrukturyzowane?

Projekt opracowywany przez Ministerstwo Finansów przewiduje wprowadzenie możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych oraz faktur elektronicznych. W tym celu stworzony zostanie specjalny system – Krajowy System e-Faktur (KSeF), który pozwoli na sprawną i bezproblemową obsługę tych dokumentów. Za pośrednictwem systemu możliwe będzie nie tylko wystawianie faktur, ale również ich przechowywanie, a także weryfikację zgodności z określonym wzorem takiej faktury. Przy okazji system będzie miał za zadanie analizować i kontrolować dane z wystawianych dokumentów, a o wszelkich podjętych działaniach, w tym wystawieniu, odrzuceniu albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – będzie powiadamiał w formie komunikatów.

Jakie będą korzyści dla przedsiębiorców?

Faktury ustrukturyzowane mają nie tylko ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom i ograniczyć ponoszone przez nich koszty, związane z koniecznością zainstalowania specjalnego programu do wystawiania faktur. Dzięki KSeF będą oni mogli skorzystać także z dodatkowych profitów. Ministerstwo Finansów przewidziało między innymi skrócenie z 60 do 45 dni terminu zwrotu podatku VAT. Tej opcji będą mogli użyć przedsiębiorcy, którzy korzystali wyłącznie z faktur ustrukturyzowanych i to w całym okresie rozliczeniowym. Dzięki takim fakturom i korzystaniu przez przedsiębiorców z systemu KSeF organy podatkowe będą miały natomiast możliwość zdalnego monitorowania obrotu dokumentowanego tymi fakturami, co jest niezwykle istotne.

Większe dochody budżetu państwa?

Ministerstwo Finansów zakłada, że dzięki fakturom ustrukturyzowanym zwiększy również dochody budżetu państwa. Organy podatkowe ze względu na stałą kontrolę będą bowiem skuteczniej egzekwowały należności z VAT na każdym etapie obrotu. Oczywiście jednak wystawianie takich faktur będzie w pełni dobrowolne dla przedsiębiorców. Żadna grupa nie będzie objęta obowiązkiem rozliczania się z kontrahentami właśnie w ten sposób. A kiedy nowe przepisy zostaną uchwalone? Projekt ma być przyjęty w pierwszym kwartale 2021 r. Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany. Informujemy naszych klientów o każdej, istotnej dla nich modyfikacji. Zapraszamy do kontaktu.