Nadciągają kolejne zmiany w podatkach

W prawie podatkowym słowo „reforma” jest odmieniane przez wszystkie przypadki. W zasadzie nie ma miesiąca bez istotnej zmiany przepisów w tym zakresie lub chociażby zapowiedzi takich zmian. Nie zdążyliśmy się zatem przyzwyczaić do regulacji, które weszły w życie wraz z początkiem lipca. Tymczasem Ministerstwo Finansów szykuje już kolejne nowości. Co nas czeka? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Co zyskają podatnicy?

Część zmian należy uznać za korzystne dla podatników. Między innymi zniknie nękający ich proceder wszczynania postępowań karnoskarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Do tej pory urzędnicy, nie mogąc zmieścić się w ustawowych terminach na dokonanie sprawdzenia podatnika, wszczynali sprawę karnoskarbową. Wówczas przerywany był bieg terminu przedawnienia, a urzędnicy nie musieli już dłużej przejmować się terminami. Przepis, który pozwalał na takie działanie na mocy nadchodzącej nowelizacji Ordynacji podatkowej ma jednak zniknąć z ustawy.

Zmiany także przy ściąganiu zobowiązań z hipoteki

Zmianie mają ulec także zasady ściągania zobowiązań zabezpieczonych zastawem skarbowym albo hipoteką. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie ulegają one przedawnieniu. To ma się jednak zmienić. Zgodnie z planami Ministerstwa po dokonaniu wpisu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego termin przedawnienia będzie przerywany i zacznie biec na nowo. W uzasadnieniu projektu wskazano, że projektowane zmiany mają „zapewnić równe traktowanie podatników”. W efekcie bowiem organy administracji skarbowej będą miały mniej czasu na przeprowadzenie kontroli.

Łaskawy ustawodawca?

Skąd taka pozytywna zmiana i przychylność w stronę podatników? Tak naprawdę została ona wymuszona przez aktualnie obowiązujące orzecznictwo. To ono dało impuls do wprowadzenia istotnych modyfikacji przepisów. Aczkolwiek podatnicy i tak obawiają się, że fiskus znajdzie inne sposoby na wydłużenie terminu przedawnienia. Projekt nowelizacji przewiduje też inne zmiany. Interesujące jest na przykład planowane postępowanie uproszczone. Będzie ono dotyczyło spraw, w których zobowiązanie podatkowe nie przekracza kwoty 5000 złotych i jednocześnie nie ma w nich „potrzeby dokonywania pogłębionej wykładni prawa lub przeprowadzania złożonego postępowania dowodowego”. Takie postępowanie ma być wszczynane na wniosek podatnika i trwać jedyne 14 dni.

Nie będzie tak różowo

Jednak wśród planowanych zmian przewidziano nie tylko te korzystne dla podatników. Organy administracji skarbowej zyskają bowiem nowe uprawnienia. Na przykład blokada rachunków firmowych będzie możliwa na 96 godzin, a nie jak dotychczas na 72 godziny. Fiskus będzie miał także uprawnienie do żądania od banku, by ten wstrzymał budzące podejrzenia przelewy. Po kieszeni mogą uderzyć podatników także przepisy dotyczące nadpłaty podatku od towarów i usług. Jeżeli bowiem przedsiębiorca błędnie stosował wyższą stawkę podatku, to nie otrzyma zwrotu nadpłaty, o ile tylko fiskus uzna, że podatnik nie poniósł uszczerbku majątkowego.

Zaostrzenie niektórych regulacji

Wzrosną nawet kary porządkowe. Dotychczas maksymalny wymiar mógł wynieść 3000 złotych. Po wejściu w życie nowelizacji będzie to nawet 10535 złotych. Zaostrzone również zostaną przepisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej, także będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Zgodnie z zapowiedziami większość zmian ma wejść w życie 1 czerwca 2023 roku. Część z nich natomiast dopiero w 2024 roku. Tak czy inaczej warto się jednak na nie przygotować. Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą planowane i realizowane modyfikacje przepisów. Przygotowujemy rozwiązania szyte na miarę potrzeb naszych klientów. Zapraszamy do kontaktu.