KBR Kancelaria Biegłych Rewidentów B&B sp. z o.o. – poznaj naszych partnerów

Od 21 sierpnia 2023 r. funkcjonujemy jako sieć firm audytorskich. Nawiązaliśmy współpracę z AWAL Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz KBR Kancelaria Biegłych Rewidentów B&B sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. W zeszłym tygodniu przedstawiliśmy naszego pierwszego partnera. W tym tygodniu kolej na KBR.

Nasz partner z Nowego Sącza

KBR Kancelaria Biegłych Rewidentów B&B sp. z o.o. powstała w 2016 roku. Uchwałą nr 857/22/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 stycznia 2017 roku została natomiast wpisana na listę pod numerem 4117. Założycielkami KBR są Barbara Kubacka i Bożena Salamon, które są biegłymi rewidentami, a jednocześnie pełnią funkcję członków zarządu spółki. Barbara Kubacka pracuje w księgowości od 1991 roku. Wiele lat przepracowała na stanowiskach głównego księgowego oraz dyrektora finansowego. Współpracowała z takimi podmiotami jak WOJAS S.A. oraz PPL KORAL spółka jawna. Specjalizuje się w przekształcaniu spółek, przygotowaniu prospektów emisyjnych oraz pozyskiwaniu kapitału. Dzisiaj poza pracą w KBR jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Bożena Salamon z księgowością jest natomiast związana od 1992 roku. Była między innymi Kierownikiem Działu Księgowości w spółce Telekomunikacja Polska S.A., Kierownikiem Wydziału w centrum Operacji Księgowych w Lublinie oraz głównym księgowym w spółkach NORLYS sp. z o.o. oraz AQUAFOREST sp. z o.o. sp. k. Specjalizuje się między innymi we wdrażaniu programów finansowo-księgowych, sporządzaniu różnego rodzaju analiz finansowych, doradztwie w zakresie zarządzania, a także w pozyskiwaniu środków unijnych.

KBR Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. – specjaliści od sprawozdań finansowych

KBR świadczy też usługi z zakresu audytu. W ofercie tego podmiotu można znaleźć między innymi usługi badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dostosowania sprawozdań finansowych do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, przeprowadzania audytów wykorzystania środków pomocowych, przeprowadzanie audytów podatkowych, przeprowadzenie audytów finansowych (due diligence), a także doradztwa w zakresie rachunkowości. KBR zajmuje się także badaniem planów połączenia, podziału i przekształcenia spółek, badaniem sprawozdania założycieli spółki akcyjnej oraz badaniem sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej. Jako specjaliści w dziedzinie rachunkowości pracownicy KBR dostosowują także zasady rachunkowości do specyfiki danego podmiotu, opracowują lub modyfikują politykę rachunkowości, rozwiązują problemy związane z ujęciem księgowym różnych zdarzeń gospodarczych, a także opracowują instrukcje obiegu dokumentów i dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Grupa Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Współpraca z AWAL Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz KBR Kancelaria Biegłych Rewidentów B&B sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, pozwoli nam dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Będziemy mogli świadczyć usługi dla większej liczby podmiotów, na terenie niemal całego kraju. Wraz z AWAL i KBR będziemy się też wzajemnie wspierać merytorycznie, dzięki czemu naszym klientom zaoferujemy dostęp do większej liczby specjalistów. Wierzymy, że pozytywne efekty tej współpracy będzie można zaobserwować już niebawem. Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz pomocy biegłego rewidenta? Zapraszamy do kontaktu!