Kod GTU_12 a badanie sprawozdań finansowych

Kody GTU, uwzględniane w nowym JPK V7 budzą wiele wątpliwości wśród podatników. Ostatnio jedna z tych kwestii została wyjaśniona przez Krajową Informację Skarbową. Chodzi o zakwalifikowanie badania sprawozdań finansowych do kodu GTU_12. Co stwierdzono? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Kontrowersyjny JPK V7

Nowy JPK V7 budził wiele kontrowersji już od początku swojego istnienia. Przedsiębiorcy mówią nawet o tym, że to najgorsza zmiana, jaką w ostatnich latach wprowadziło Ministerstwo Finansów. Co przy tym istotne, plik JPK V7 nastręczył do tej pory wielu problemów nie tylko samym podatnikom, ale nawet księgowym. Wprowadzenie JPK V7 z założenia miało być bowiem znacznym uproszczeniem, a okazało się źródłem licznych wątpliwości. Poprawne wypełnienie formularza okazało się trudniejsze, niż pierwotnie zakładano.

Co zawiera JPK V7?

JPK V7 to rozwiązanie, które obowiązuje od 1 października 2020 r. Podobnie jak poprzednicy plik ten dostarcza organom skarbowym szczegółowych informacji na temat transakcji dokonywanych przez przedsiębiorcę. Można w nim znaleźć wyszczególnienie wartości transakcji, poszczególnych kwot, stawek podatku VAT oraz danych kontrahentów. JPK VAT posiada przy tym dwie części – ewidencyjną, przypominającą składane dotychczas pliki JPK VAT oraz deklaracyjną, składającą się z pozycji wykazywanych w deklaracjach VAT. Tak naprawdę zatem JPK V7 łączy w sobie zarówno dotychczasową strukturę JPK VAT oraz deklarację VAT. Teoretycznie miało być prościej, bo w zasadzie podatnicy mają dzisiaj mniej obowiązków podatkowych. Problemem są jednak dodatkowe wymogi, wprowadzone do JPK V7.

Co jeszcze należy uwzględnić w JPK V7?

Plik JPK V7 powinien zawierać również oznaczenia kodów GTU poszczególnych towarów i usług. Wyróżniono 13 grup towarów i usług wrażliwych, wobec których należy stosować specjalne oznaczenia. Kodem GTU_01 oznacza się na przykład dostawę napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Kodem GTU_11 natomiast świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12 a badanie sprawozdań finansowych

Niestety wiele kategorii usług, opisanych kodami GTU, budzi wątpliwości – zarówno przedsiębiorców, jak i księgowych. Firmy audytorskie zaczęły na przykład zgłaszać wątpliwości dotyczące oznaczenia GTU_12 usług audytorskich w zakresie badania sprawozdań finansowych. Polska Izba Biegłych Rewidentów wyraziła opinię, iż w jej ocenie świadczenie usług badania sprawozdań finansowych wchodzi w zakres grupowania 69.20.1 PKWiU, czyli “usługi w zakresie audytu finansowego” i jednocześnie nie jest objęte obowiązkiem oznaczania w ewidencji prowadzonej dla celów VAT kodem GTU_12. Mając jednak na względzie kontrowersyjność tego zagadnienia PIBR zwróciła się o wyjaśnienie tej kwestii do Krajowej Informacji Skarbowej.

Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśnia wątpliwości

KIS stwierdziła, że w polu GTU_12 powinno być raportowane świadczenie wyłącznie wskazanych usług o charakterze niematerialnym: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Dodała również, że w ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Wśród wymienianych przez KIS symboli PKWiU, związanych z obowiązkiem raportowania w polu GTU_12, nie ma natomiast symbolu 69.20.1 PKWiU – „Usługi w zakresie audytu finansowego”.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój biznesu

Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w prawie podatkowym, a także wszelkie wytyczne i wyjaśnienia, formułowane przez Ministerstwo Finansów, organy skarbowe oraz inne podmioty. Informujemy też naszych klientów o wszystkich istotnych dla nich kwestiach. Zapraszamy do kontaktu.