Tarcza antykryzysowa 3.0 – co nas czeka?

Tarcza 3.0 trafiła do podpisu Prezydenta. Już niebawem jej przepisy wejdą zatem w życie. Jakich nowości należy się spodziewać? Czy będzie można liczyć na dodatkowe środki na prowadzenie działalności gospodarczej?

Danina solidarnościowa

W tarczy antykryzysowej 3.0 nie przewidziano dodatkowych środków dla przedsiębiorców. Wielu z nich ucieszy jednak doprecyzowanie kwestii daniny solidarnościowej. W dwóch poprzednich wersjach tej regulacji zabrakło bowiem informacji na ten temat. Tymczasem z tarczy antykryzysowej 3.0 wynika, że złożenie organowi podatkowemu deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej oraz wpłacenie tej daniny – po upływie terminu, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r., jest równoznaczne z dokonaniem tak zwanego czynnego żalu.

Odwieszone terminy

Istotnym elementem tarczy antykryzysowej 3.0 jest również odwieszenie terminów. Pierwsza wersja tej regulacji stwierdzała bowiem, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów procesowych i sądowych między innymi w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach karnych, postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach w sprawach o wykroczenia, a także postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Tarcza antykryzysowa 3.0 uchyla ten przepis, odblokowując wiele postępowań, które z uwagi na dotychczasową regulację utknęły w miejscu. Odwieszenie nastąpi po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej 3.0.

Na razie bez zmian dla pracowników

W tarczy 3.0 nie zdecydowano się natomiast na zapowiadane zmiany w urlopach, a także wprowadzenie możliwości łatwiejszego zwalniania pracowników, zastosowania mniejszych odpraw oraz likwidację funduszy socjalnych. Planowane zmiany w Kodeksie pracy wywołały bowiem ostry sprzeciw ze strony związków zawodowych. Bardzo możliwe jednak, że tego typu regulacje w nieco zmienionej formie pojawią się w tarczy 4.0. Prace nad nią trwają.