Kodeks etyki Magnet Audit

Każdy względem siebie

1. Każdy się rozwija. Wszystko co robimy służy naszemu rozwojowi zawodowemu,
zdobyciu nowej wiedzy i doświadczenia.

2. Jesteśmy odpowiedzialni. Odpowiedzialność za wynik zawsze jest po naszej stronie.
Szybko realizujemy wyznaczone zadania, nie odkładamy ich na później. Dbamy o szybki
i precyzyjny przepływ informacji.

3. Najpierw robimy rzeczy najważniejsze. Ustalamy priorytety, optymalizujemy czas
naszych działań.

My względem innych członków zespołu

1. “Gramy w jednej drużynie”. Wyniki pracy każdego z nas składają się na wyniki całego
zespołu.

2. Jesteśmy słowni względem siebie i dotrzymujemy słowa. Jeśli czegoś nie umiemy zrobić,
pomagamy sobie wzajemnie.

3. Szanujemy swoje role w zespole. Każda rola jest ważna, potrzebna i wymaga
zaangażowania.

My względem otoczenia

1. Robimy więcej niż niezbędne minimum. Dbamy o wysoką jakość usług wyrażoną
poprzez zaangażowanie, odpowiedzialność i otwartą komunikację.

2. Ułatwiamy naszym klientom działanie poprzez profesjonalną obsługę i dostarczanie
kompleksowej informacji zwrotnej.

3. W każdym działaniu przestrzegamy obowiązującego prawa. Odrzucamy wszystkie
naciski i propozycje, które są niezgodne z zasadami etyki, zachowując niezależność
i obiektywizm.

4. Zawsze dotrzymujemy danych obietnic oraz bezwzględnie przestrzegamy tajemnicy
zawodowej, aby klient nam ufał i czuł się z nami bezpiecznie.