Plan przekształcenia

Badanie planu przekształcenia, to aktualnie najczęściej oferowana przez nas usługa.

Nowy Ład skłonił część przedsiębiorców do podjęcia decyzji o zmianie formy prowadzenia działalności poprzez zmianę formy prawnej. 

Dzięki temu, że badanie planu przekształcenia, jest jedną z usług, towarzyszących nam od wielu lat, śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy ekspertami w tym zakresie.

Przekształcenie polega na płynnej zmianie formy prawnej bez konieczności likwidacji tej działalności i zakładania nowej.

Przekształcenie pozwala przedsiębiorcom na osiągnięcie celów w wielu następujących aspektach, np.:

–  obniżenie kosztów prowadzenia działalności,

– poprawa bezpieczeństwa prowadzonej działalności i ochrona majątku osobistego,

– zwiększenie poziomu kontroli wewnętrznej,

– możliwość skorzystania z preferencyjnych form opodatkowania,

– możliwość pozyskania inwestora,

– możliwość wprowadzenia spółki na giełdę

Jak się do tego zabrać?

1

Przygotuj plan przekształcenia wraz z załącznikami.

2

Sprawdź czy masz obowiązek badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta.

3

Zgłoś plan przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta.

4

Przygotuj się do badania planu przekształcenia.

Jakie płyną z tego korzyści?

Dostosowanie formy prawnej do wymagań Twojego biznesu.

Dopasowanie opodatkowania do rodzaju i wielkości Twojego przedsiębiorstwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego firmy.

Już dziś zastanów się, która forma prowadzenia działalności będzie dla Ciebie najbardziej opłacalna
i zapewni Ci należyte bezpieczeństwo finansowe.

Podejmij kroki, dzięki którym zapewnisz bezpieczeństwo sobie i swoim pracownikom oraz ochronisz swój majątek.!
Ps. W całym procesie przekształcenia nieoceniona będzie również rola prawnika – pamiętaj o tym!

Usługi realizowane w tym obszarze to:

–  badanie planów przekształcenia, 

–  badanie planów połączenia,

–  badanie planów podziału.