Kolejne zmiany w JPK_VAT

JPK_VAT w 2020 r. stanie się dokumentem elektronicznym, łączącym w sobie dwie części. Po pierwsze będzie stanowił ewidencję VAT, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Po drugie natomiast JPK_VAT obejmie deklarację VAT (VAT-7 oraz VAT-7K). Comiesięczne obowiązki przedsiębiorców zostaną zatem znacząco uproszczone.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw. Pozostałe podmioty od tego czasu będą mogły dobrowolnie skorzystać z tej opcji. Natomiast od 1 lipca 2020 r. obowiązek ten będzie dotyczył już wszystkich podatników VAT. W taki sposób złożą zatem deklarację zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Oczywiście mali i średni przedsiębiorcy, którzy skorzystają z nowego JPK_VAT już 1 kwietnia 2020 r., nie będą już mogli wrócić do poprzedniej metody rozliczania.

Nowe JPK_VAT – wyłączenia

Należy podkreślić, że JPK_VAT obejmie rozliczenia, dokonywane obecnie na formularzach VAT-7 i VAT-7K. W taki sposób nie będzie jednak można rozliczyć niektórych, skróconych deklaracji VAT. W tym katalogu należy wymienić między innymi: deklarację VAT-12, dotyczącą usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem, deklarację VAT-8, związaną z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru, deklarację VAT-9M, związaną z importem usług i towarów, deklarację VAT-10, obejmująca wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu oraz deklarację VAT-14, która dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, których to wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, zgodnie z przepisami Prawa energetycznego.

Nowe JPK_VAT – kwestie techniczne

W kwestiach technicznych w zasadzie nic się nie zmieni. JPK_VAT będzie trzeba składać wyłącznie w formie elektronicznej. Plik będzie musiał zostać należycie podpisany. Możliwe będzie złożenie podpisu przy użyciu podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego (za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP) oraz danych autoryzujących. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dwóch wariantów JPK_VAT, a mianowicie JPK_V7M, przeznaczonego dla rozliczenia miesięcznego oraz JPK_V7K, dla rozliczenia kwartalnego. W przypadku rozliczeń miesięcznych podatnicy będą mieli na to czas do 25 dnia miesiąca. Z kolei rozliczenie kwartalne będzie wymagało comiesięcznego złożenia części ewidencyjnej JPK_VAT oraz raz na kwartał wypełnienia obu części. Ci podatnicy również powinni się trzymać terminu – do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu/okresie rozliczeniowym.

Nowe JPK_VAT – czy to pozytywna zmiana?

Dzięki nowej strukturze JPK_VAT rozliczenia przedsiębiorców staną się dużo łatwiejsze. Ureguluje to bowiem na raz dwa, różne obowiązki podatkowe. Podatnicy wszystko załatwią przy użyciu jednego pliku, jednego podpisu i jednej wysyłki. W ten sposób również ułatwione zostaną rozliczenia z urzędami skarbowymi. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zmniejszy liczbę, przetwarzanych w swoich systemach, dokumentów. No i finalnie zostanie też ograniczona liczba kontroli podatkowych.

Więcej informacji o nowym JPK_VAT

Więcej szczegółów na temat nowej konstrukcji JPK_VAT można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Z kolei z nowym schematem JPK_VAT można zapoznać się na stronie Portalu Podatkowego – www.podatki.gov.pl. Specjaliści Kancelarii Magnet również chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu.