Skala czy podatek liniowy – co się bardziej opłaca w Polskim Ładzie?

Skala czy podatek liniowy? To prawdopodobnie najczęściej zadawane dzisiaj pytanie. Wielu przedsiębiorców nadal głowi się nad tym, która forma opodatkowania będzie dla nich lepsza. Polski Ład wprowadził bowiem w tym zakresie niezłe zamieszanie. Na podjęcie decyzji nie pozostało jednak zbyt wiele czasu.

Kiedy należy wybrać formę opodatkowania?

Podatnicy, którzy zdecydują się na zmianę formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej powinni złożyć stosowną deklarację w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód w danym roku podatkowym albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Większość osób powinna dokonać zatem tej czynności do 20 lutego. Należy w tym celu złożyć w tym celu formularz CEIDG-1 – elektronicznie, listem poleconym lub stacjonarnie we właściwym urzędzie. W 2022 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie mają już do wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Nadal mogą jednak korzystać z zasad ogólnych, z podatku liniowego oraz z ryczałtu. Większość przedsiębiorców waha się pomiędzy podatkiem liniowym a zasadami ogólnymi.

Skala czy liniowy – co wybrać?

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych mogą dzięki zmianom skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku. Została ona ustalona na poziomie 30 tysięcy złotych dochodu. Jednocześnie podwyższono drugi próg podatkowy. Teraz do kwoty 120 tysięcy złotych dochodu podatek będzie wynosił 17 procent. Dopiero powyżej tego progu wzrośnie do 32 procent. Z kolei przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o podatek liniowy nie mogą liczyć na dodatkowe profity. Nadal nie będą korzystali z kwoty wolnej od podatku. Ich podatek będzie się natomiast kształtował na poziomie 19 procent dochodu, niezależnie od tego, ile faktycznie zarobią. Dla obu grup znacząco zmieniły się natomiast zasady rozliczania składki zdrowotnej.

Jak obliczyć składkę zdrowotną?

Przez długie lata obowiązywały identyczne zasady obliczania składki zdrowotnej w odniesieniu do skali oraz podatku liniowego. Polski Ład zmienił jednak wszystko. Składka liczona jest bowiem od dochodu z działalności gospodarczej, czyli od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o podatek liniowy skorzystają jednak ze stawki 4,9 procent dochodu, a przedsiębiorcy, którzy wybrali skalę podatkową, ze stawki 9 procent dochodu. Składki zdrowotnej w obu przypadkach nie będzie można natomiast odliczyć od podatku. A co w przypadku przedsiębiorców, którzy nie osiągnęli dochodu, mieli zbyt niski dochód albo odnotowali stratę? Oni zapłacą składkę minimalną.

Dla kogo ulga dla klasy średniej?

Dodatkowym elementem rozliczenia przedsiębiorców jest możliwość skorzystania z tak zwanej ulgi dla klasy średniej. Ta opcja zarezerwowana jest jednak tylko dla przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o skalę podatkową. Liniowców niestety ona nie dotyczy. W znaczącym uproszczeniu ulga dla klasy średniej przysługuje osobom osiągającym roczne dochody w przedziale od 68.412 złotych do 133.692 złotych. Sposób jej obliczania jest dość skomplikowany, ale idea tego mechanizmu polega na tym, by ulga rekompensowała brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Kiedy opłacalny staje się podatek liniowy?

Co zatem się bardziej opłaca? Niestety trudno znaleźć uniwersalny schemat. Każdy podatnik powinien wykonać obliczenia, bazując na swojej sytuacji i biorąc pod uwagę wszystkie istotne parametry. Co do zasady jednak opłacalność podatku liniowego zaczyna się gdzieś na poziomie około 135 tysięcy złotych rocznego dochodu. Dla osób osiągających mniejsze przychody lepsza będzie skala. Oczywiście w tym kontekście należy też brać pod uwagę inne elementy, takie jak możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko, korzystająca z ulgi na dzieci, a także przekazująca różne darowizny na organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, co rzecz jasna daje pewne profity.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet świadczą kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe. Na bieżąco analizujemy zmiany w przepisach i przygotowujemy dla naszych klientów najlepsze rozwiązania. Między innymi podpowiadamy, która forma prowadzenia działalności gospodarczej oraz forma jej opodatkowania będzie najlepsza. Współpracujemy zarówno z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, jak i ze spółkami cywilnymi, osobowymi oraz kapitałowymi. Zapraszamy do kontaktu.