Kolejne zmiany w podatkach

1 maja 2021 r. weszły w życie nowe przepisy prawa podatkowego. Powinny o nich pamiętać wszystkie osoby, prowadzące działalność gospodarczą. Z jednej strony mają utrudnić działanie firm w tak zwanej szarej strefie. Z drugiej natomiast ułatwić prowadzenie biznesu podatnikom, rzetelnie realizującym swoje obowiązki. Co się zmienia?

Nowości w Pakiecie akcyzowym

Od 1 maja 2021 r. zaczęły obowiązywać w szczególności niektóre przepisy tak zwanego Pakietu akcyzowego. Przede wszystkim rozszerzono katalog przesłanek odmowy wydania lub cofnięcia zezwoleń akcyzowych, a także przesłanek odmowy dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wykreślenia z tego rejestru. Rzecz w tym, by ograniczyć przypadki, w których osobami kierującymi przedsiębiorstwem są tak zwane słupy. Pewnych zmian dokonano również w funkcjonowaniu instytucji Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA). Dzięki modyfikacjom przepisów zwiększono nadzór merytoryczny nad wydawanymi decyzjami, a jednocześnie zadbano o większą skuteczność prowadzonych kontroli.

Szybciej, wygodniej, skuteczniej?

Realizując postulaty przedsiębiorców zdecydowano się również na ograniczenie katalogu danych osobowych podawanych przez sprzedawcę wyrobów węglowych na liście finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego oraz przez finalnego nabywcę węglowego. Dzisiaj w składanym oświadczeniu nie wpisuje się już numeru dowodu osobistego, o ile oczywiście dana osoba posiada numer PESEL. Poza tym nowelizacja przepisów objęła też akcyzę na produkty tytoniowe. Dzisiaj podatkowy lub legalizacyjny znak akcyzy muszą posiadać również wszystkie wyroby nowatorskie oraz płyny do papierosów elektronicznych. Potwierdzaniem spisów wyrobów akcyzowych będą natomiast zajmować się naczelnicy urzędów celno-skarbowych, a nie jak dotychczas – naczelnicy urzędów skarbowych właściwych w sprawach znaków akcyzy. Ta zmiana ma przyspieszyć cały proces legalizacyjny i jednocześnie ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Zmodyfikowane przepisy karno-skarbowe

Pewne modyfikacje znalazły się też w prawie karnym-skarbowym. Warunkiem nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego jest od 1 maja 2021 r. wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu. Sprawca nie zgadzając się z sankcją może zatem odmówić przyjęcia mandatu i dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. W Kodeksie karnym skarbowym znajdą się jednak i mniej korzystne dla podatników zmiany. Podwyższono bowiem wysokość górnej granicy kary grzywny za wykroczenie skarbowe, jaka może być nałożona w drodze mandatu karnego. Od 1 maja 2021 r. minimalna kara grzywny wynosi 280 złotych, a maksymalna 14 tysięcy złotych.

Zmiany dotkną też cudzoziemców

Najnowsza nowelizacja przepisów to również swoisty ukłon w stronę cudzoziemców, mieszkających w Polsce lub prowadzących działalność gospodarczą w naszym kraju. Od 1 maja 2021 r. mogą oni bowiem wystąpić o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych. To nie tylko ułatwi codzienne funkcjonowanie osobom, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i tak dalej. Jednocześnie numer PESEL przyda się osobom aktywnie zaangażowanym w prowadzenie działalności gospodarczej, w tym będącym członkami zarządów spółek. Numer PESEL posłuży między innymi do założenia profilu zaufanego oraz realizowania określonych obowiązków podatkowych i sprawozdawczych drogą elektroniczną w prosty i wygodny sposób.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w przepisach. Oferujemy naszym klientom kompleksowe, potrzebne im doradztwo. Wyjaśniamy wszelkie prawne zawiłości i udzielamy niezbędnego wsparcia. Zapraszamy do kontaktu.