Korzystanie z estońskiego CIT-u nie takie proste

Estoński CIT to rozwiązanie, które wielokrotnie rekomendowaliśmy naszym klientom. W wielu sytuacjach okazuje się ono bowiem najkorzystniejszą opcją dla przedsiębiorcy. Korzystając z estońskiego CIT-u warto jednak zapoznać się z najnowszymi interpretacjami Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Niestety w wielu przypadkach są one niekorzystne dla podatników.

Estoński CIT – od wejścia w życie ciągłe zmiany

Przypomnijmy, że estoński CIT pojawił się w polskim systemie prawnym już w styczniu 2021 r. Początkowo nie cieszył się jednak zbyt dużym zainteresowaniem z uwagi na jego skomplikowaną formułę oraz dużą liczbę przesłanek, jakie należy spełnić, by z niego skorzystać. W 2021 r. zaledwie 300 podmiotów przeszło na tę formę rozliczenia. Wraz z Polskim Ładem weszła jednak w życie uproszczona wersja estońskiego CIT-u. Ona zdecydowanie bardziej przypadła do gustu przedsiębiorcom. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że od początku roku na estoński CIT przeszło już kilka tysięcy przedsiębiorców. Okazuje się jednak, że wcale może nie być tak „różowo”. Fiskus w kolejnych interpretacjach „kładzie bowiem kłody” pod nogi polskich przedsiębiorców.

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy

Jedną z takich, niekorzystnych dla podatników interpretacji została wydana w kontekście spółki, która zdecydowała się na przejście na estoński CIT z początkiem 2022 r. Spółka miała tylko jednego wspólnika – osobę fizyczną. Chciała natomiast wypłacić mu zaliczkę na poczet dywidendy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Zysk podlegający rozliczeniu dotyczyłby środków uzyskanych przez spółkę w okresie, w którym rozliczała się ryczałtem. Spółka, zwracając się zatem o interpretację, wskazała na wątpliwości dotyczące skutków wypłaty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Kiedy należy zapłacić należny podatek?

W ocenie spółki terminem do zapłaty podatku był 20 dzień siódmego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym wypłaciła zaliczkę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej miał jednak inne zdanie. W wydanej interpretacji wskazał na art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT, zgodnie z którym opodatkowaniu ryczałtem (estońskim CIT-em) podlega dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszem albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku).

Odmienna interpretacja Dyrektora KIS

Wskazany wyżej przepis stosuje się natomiast odpowiednio do zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy (zgodnie z art. 28m ust. 2 ustawy o CIT). W konsekwencji kwota wypłaconej wspólnikowi zaliczki stanowi podstawę opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Do terminu zapłaty należy zatem stosować przepisy o estońskim CIT, a dokładniej art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Podatnik powinien zatem zapłacić ryczałt do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego. Co istotne, chodzi o rok podatkowy, w którym uzyskany został dochód z tytułu zaliczki, a nie następny rok podatkowy. Tak w ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy interpretować przepisy ustawy o CIT. Co przy tym istotne, ta zasada będzie miała zastosowanie nawet do dywidend wypłacalnych w drugiej połowie roku.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Kancelaria Magnet ma wszechstronną specjalizację. Nie tylko przeprowadzamy audyty i przeglądy finansowe, a także plany przekształceń podmiotów gospodarczych i wycenę przedsiębiorstw. Jednocześnie oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe i księgowe. Aktywnie wspieramy biura rachunkowe, a także przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych branżach. Pomagamy też w interpretacji przepisów podatkowych i proponujemy rozwiązania „szyte na miarę potrzeb” naszych klientów. Zapraszamy do kontaktu.