Ulga na sponsoring – niższy podatek dla angażujących się w działalność społecznie pożyteczną

Wiele już pisaliśmy o tak zwanym Polskim Ładzie. A jednak jeszcze nie wspomnieliśmy o jednej z nowych ulg, która pojawiła się w obowiązujących przepisach. Mowa o uldze na sponsoring. Kiedy podmioty angażujące się w działalność społecznie pożyteczną zapłacą niższy podatek? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Kto skorzysta z ulgi na sponsoring?

Nowa ulga na sponsoring dedykowana jest podmiotom, które wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę, a jednocześnie przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności. Jednocześnie te podmioty muszą być podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) osiągającymi przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Z ulgi na sponsoring mogą też skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. W efekcie wygodne odliczenie ma prawo uskutecznić większość osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek osobowych.

Ile można odliczyć w ramach ulgi na sponsoring?

Ulga na sponsoring zakłada możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50 procent kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT) oraz z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych (CIT). Co przy tym istotne wciąż istnieje możliwość wykazania poniesionych w taki sposób wydatków jako kosztów uzyskania przychodów. W efekcie angażując się w działalność społecznie pożyteczną przedsiębiorcy odliczą w praktyce 150% poniesionych kosztów (standardowe 100% oraz dodatkowe 50% w ramach ulgi).

Ulga na sponsoring – kwestie techniczne

Oczywiście odliczenia w ramach ulgi na sponsoring dokonuje się dopiero w zeznaniu rocznym. W terminie składania zeznania należy złożyć dodatkową informację według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. Odliczeniu podlegają przy tym wyłącznie koszty, które nie zostały w jakikolwiek sposób zwrócone podatnikowi. Ulga na sponsoring stanowi z pewnością istotną zachętę dla przedsiębiorców do wspierania działalności sportowej, kulturalnej, szkolnictwa wyższego oraz nauki.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet świadczą kompleksową pomoc małym, średnim i dużym przedsiębiorcom. Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany w prawie i optymalizujemy proponowane rozwiązania pod kątem potrzeb naszych klientów. Chętnie udzielamy też niezbędnych informacji na temat nowych, funkcjonujących ulg podatkowych. Zapraszamy do kontaktu.