Limit płatności gotówką do zmiany od 2023 roku

O ile konsumenci mają dzisiaj pełną dowolność w wyborze formy płatności – przelewem, kartą lub gotówką. O tyle przedsiębiorcy muszą już liczyć się z pewnymi, istniejącymi ograniczeniami. Niektóre transakcje pomiędzy nimi mogą odbyć się wyłącznie w formie bezgotówkowej. A od 2023 roku będzie w tym zakresie jeszcze więcej restrykcji.

Jak jest dzisiaj?

Obowiązujące obecnie regulacje wskazują na limit płatności gotówkowych. Dzisiaj ustalony on został na poziomie 15.000 złotych. To oznacza, że wszelkie transakcje opiewające na kwoty wyższe niż ten limit, muszą przybrać formę bezgotówkową. Przy czym warto pamiętać o tym, że nie pomoże podzielenie płatności na kilka mniejszych. Znaczenie ma bowiem suma wszystkich przepływów w obrębie wykonania jednej umowy lub porozumienia. Fiskus w przypadku kilku, następujących po sobie płatności na rzecz tego samego podmiotu najprawdopodobniej zakwestionuje ich prawidłowość.

Jakie konsekwencje za przekroczenie limitu?

Nieprawidłowe dokonanie płatności niesie natomiast za sobą poważne konsekwencje. Taka transakcja nie będzie bowiem mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Warto przy tym podkreślić, że chodzi o całą uiszczoną kwotę, a nie tylko jej część ponad limit 15.000 złotych. Jeżeli przedsiębiorca zdążyłby odliczyć wskazaną sumę jeszcze przed interwencją fiskusa w tej sprawie, będzie musiał dokonać stosownej korekty. A to oczywiście generuje kolejne problemy, o czym doskonale wiedzą wszyscy księgowi.

Zmiany od stycznia 2023 roku

W 2023 roku czekają nas jednak zmiany. Czy modyfikacje przepisów będą korzystne? Niekoniecznie. Limit dla transakcji pomiędzy przedsiębiorcami zostanie zmniejszony do poziomu 8.000 złotych. Ponadto innym limitem zostaną objęci także konsumenci. Przedsiębiorca nie będzie mógł przyjąć od konsumenta płatności w formie gotówkowej wyższej niż 20.000 złotych. Na co dzień osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie odczują z pewnością tego ograniczenia. Przypomną sobie jednak niewątpliwie o tej regulacji w momencie zakupu samochodu, drogiego sprzętu RTV i AGD i innych, nieco droższych dóbr.

Transakcje ponad limit z konsumentami – jakie konsekwencje?

No ale jak w takiej sytuacji fiskus chce ścigać niesubordynowanych podatników? Oczywiście w tym przypadku „nie oberwie się” konsumentom a ponownie przedsiębiorcom. Oni będą musieli wykazać dodatkowy przychód w kwocie stanowiącej równowartość przeprowadzonej z konsumentem transakcji. W efekcie zatem przedsiębiorcy będą musieli liczyć się z dodatkowym opodatkowaniem.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Oczywiście specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w przepisach. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe. Proponujemy niezbędne wsparcie we wszelkich dokonywanych transakcjach – zarówno na mniejszą, jak i większą skalę. Oszacujemy ryzyko, wskażemy ograniczenia, doradzimy jakie rozwiązanie pozwoli dokonać najkorzystniejszego podatkowo rozliczenia. Zapraszamy do kontaktu.