Magnet Finance sp. z o.o. i Magnet Audit sp. z o.o. – rozumiemy wartość biznesu

W zeszłym tygodniu zasygnalizowaliśmy nadchodzące zmiany. Już niedługo Kancelaria Magnet podzieli się na dwa podmioty – Magnet Finance sp. z o.o. oraz Magnet Audit sp. z o.o. Nadal będziemy jednak działać pod jednym szyldem i w ramach jednej struktury – GRUPY MAGNET.

Magnet Audit sp. z o.o. – bezpieczeństwo i stabilny rozwój Twojej firmy

Działalność Magnet Audit sp. z o.o. skupi się stricte na badaniu sprawozdań finansowych i innych usługach atestacyjnych określanych wspólnym mianem audytu. Z naszej oferty będą mogły skorzystać zarówno podmioty, których sprawozdanie podlega badaniu, jak i te, które nie mają takiego ustawowego obowiązku, ale chcą sprawdzić stan swoich finansów. Zweryfikujemy wówczas ich dane finansowe i rozliczenia podatkowe, wyłapując wszelkie nieścisłości i nieprawidłowości.

Audyt zapewnia przedsiębiorstwom bezpieczeństwo. Dzięki niemu można prawidłowo zdiagnozować i zidentyfikować te obszary w firmie, które wymagają poprawy, a także znaleźć odpowiednie remedium. Wyniki audytu mogą też stanowić ważny element negocjacji z kontrahentami. W ten sposób łatwo zbudować zaufanie wśród współpracujących podmiotów. Firma, która jasno przedstawia swoją sytuację finansową, jest wiarygodnym graczem na rynku. Kompleksowy audyt pozwala też na obranie właściwego kursu. To rzetelna informacja dla osób zarządzających przedsiębiorstwem, która wskazuje najbardziej opłacalne kierunki rozwoju firmy.

W Magnet Audit sp. z o.o. będziemy badać jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, wykonamy przeglądy roczne i śródroczne sprawozdań finansowych, przeprowadzimy przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, wykonamy badania współczynników zużycia energii elektrycznej oraz częściowego zwrotu akcyzy, przeprowadzimy audyty wykorzystania środków unijnych i innych dotacji. Możesz też liczyć na kompleksowe due dilligence.

Magnet Finance sp. z o.o. – finanse mamy pod kontrolą

Pozostałe usługi z naszej dotychczasowej oferty będą natomiast realizowane w ramach Magnet Finance sp. z o.o. Podmiot ten zajmie się zatem wsparciem dla biur rachunkowych. W ramach tego nasi klienci zyskają kompleksowy, zdalny nadzór księgowy, oszczędność na kosztach kierowników, współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, lepsze przygotowanie do kontroli zewnętrznych oraz ograniczenie stresu pracowników. Specjaliści Magnet Finance sp. z o.o. zajmą się też doradztwem podatkowym, doradztwem księgowym i kontrolingiem na godziny. Nasi doradcy podatkowi na bieżąco śledzą zmiany i dopasują najlepsze rozwiązania dla naszych klientów.

W ramach Magnet Finance sp. z o.o. zaproponujemy też przygotowanie planów przekształcenia oraz wycenę przedsiębiorstw i innych aktywów. Szczególnie plany przekształcenia są dzisiaj popularną usługą, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów. Po zmianach tak zwanego Polskiego Ładu wiele firm zdecydowało się na wybór innej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Taka operacja wymaga jednak starannego zaplanowania i opracowania, w czym oczywiście pomagamy i pomożemy jako Magnet Finance sp. z o.o.

GRUPA MAGNET – rozumiemy wartość biznesu

Pomimo podziału na dwa odrębne podmioty – Magnet Finance sp. z o.o. oraz Magnet Audit sp. z o.o. – pozostajemy wciąż w ramach tej samej GRUPY MAGNET. Będziemy się wzajemnie wspierać i ściśle ze sobą współpracować. Podział pozwoli nam jednak na uporządkowanie pewnych procesów oraz usystematyzowanie naszych działań. Robimy to po to, by świadczyć usługi dla naszych klientów jeszcze lepiej i skuteczniej. Masz pytania? Potrzebujesz naszej pomocy? Zapraszamy do kontaktu!