Magnet Finance sp. z o.o. – nowa jakość na rynku usług doradczych

Pisaliśmy już o tym, że Kancelaria Magnet przekształca się w GRUPĘ MAGNET, skupiającą dwa podmioty – Magnet Finance sp. z o.o. oraz Magnet Audit sp. z o.o. Dzisiaj powiemy co nieco o planowanym zakresie działalności pierwszej ze spółek.

Wsparcie dla biur rachunkowych

Naszymi klientami są nie tylko firmy produkcyjne i handlowe. Ściśle współpracujemy także z biurami rachunkowymi, z którymi dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Kontaktują się z nami najczęściej podmioty zajmujące się prowadzeniem tak zwanej pełnej księgowości. Ona bowiem stawia dzisiaj przed nimi wiele różnych wyzwań. Szybkie tempo zmian prawnych i postępująca cyfryzacja powoduje, że księgowi mają coraz więcej pracy, a zarazem coraz mniej czasu na zgłębianie trudnych problemów księgowych, rachunkowych i sprawozdawczych. Właśnie dlatego oferujemy im nasze wsparcie.

Doradztwo podatkowe

Magnet Finance sp. z o.o. będzie się w dużej mierze opierać na doradcach podatkowych. Już jakiś czas temu GRUPA MAGNET zwiększyła swój zespół, podejmując współpracę właśnie z doradcami podatkowymi. Liczne zmiany w obszarze prawa podatkowego skłoniły nas do takiego działania, by świadczyć na rzecz naszych klientów profesjonalne usługi doradztwa podatkowego i by kontakt ze specjalistą był łatwy i zawsze w zasięgu ręki. Nasi specjaliści analizują przedstawioną im sytuację i znajdują najlepsze, najskuteczniejsze rozwiązanie.

Doradztwo księgowe i kontroling na godziny

Specjalizacją Magnet Finance sp. z o.o. będzie także doradztwo księgowe i kontroling na godziny. To usługa dedykowana przedsiębiorcom, którzy mierzą się na co dzień z trudnymi problemami z zakresu księgowości albo chcą wdrożyć efektywną kontrolę wewnętrzną w swojej firmie. Nasze wsparcie w tym zakresie przyda się też tym podmiotom, które przygotowują sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub inny raport w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości lub inne standardy (np. US GAAP).

Wycena przedsiębiorstw i innych aktywów

W Magnet Finance sp. z o.o. będzie można znaleźć także rzeczoznawców majątkowych. Polecamy wycenę przedsiębiorstw i innych aktywów właścicielom firm, którzy przygotowują się do sprzedaży udziałów albo chcą wnieść swoje przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część do innej jednostki. Te usługi przydadzą się także inwestorom, którzy chcą podjąć właściwe decyzje, opierając je na faktycznej wartości przedsiębiorstwa. Możemy zaoferować także informację o faktycznej wartości aktywów rzeczowych, a także wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa. Wyceniamy marki, znaki towarowe, know how, patenty i wiele więcej.

Plan przekształcenia

Zmiany przepisów podatkowych w ostatnich dwóch latach wielu przedsiębiorców zachęciły do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Ten trend nie zmienia się. Przygotowanie planów przekształcenia wciąż stanowi popularną usługę. W ramach Magnet Finance sp. z o.o. będziemy mogli świadczyć ją jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej. A jakie są zalety przekształcenia? Może być to obniżenie kosztów prowadzenia działalności, poprawa bezpieczeństwa prowadzonej działalności i ochrona majątku osobistego, zwiększenie poziomu kontroli wewnętrznej, możliwość skorzystania z preferencyjnych form opodatkowania, możliwość pozyskania inwestora.

Magnet Finance sp. z o.o. – finanse mamy pod kontrolą

W swojej pracy kierujemy się sześcioma zasadniczymi wartościami. To poufność, ponieważ starannie chronimy powierzone nam informacje i ściśle przestrzegamy tajemnicy zawodowej. To zaufanie, ponieważ jesteśmy wiarygodni i klienci czują się przy nas bezpiecznie. To obiektywizm, ponieważ działamy uczciwie i z należytą starannością, a także czuwamy nad rzetelnym i jasnym sposobem przedstawiania sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw. To odpowiedzialność, ponieważ sumiennie realizujemy powierzone nam projekty, dbając tym samym o wysoką jakość badania. To zaangażowanie, ponieważ pracujemy w profesjonalny sposób, a dzięki doświadczeniu zakres naszego wsparcia wykracza poza oczekiwania klientów. To również komunikacja, ponieważ na bieżąco informujemy klientów o postępach badania i jesteśmy otwarci na współpracę w zespole, pomagając sobie wzajemnie w każdej sytuacji. Zapraszamy do kontaktu!