Stabilizacja w cenach transferowych

1 stycznia 2022 r. najprawdopodobniej wejdą w życie kolejne zmiany w zakresie cen transferowych. Przedsiębiorcy mogą liczyć tym razem na pewne uproszczenia. Czy to wreszcie doprowadzi do względnej stabilizacji w tym temacie?

Uproszczenia w ramach Polskiego Ładu

O Polskim Ładzie pisaliśmy już wiele. Nie wspomnieliśmy jednak, że w ramach tego programu przewidziane są również pewne modyfikacje przepisów, regulujących ceny transferowe. Zgodnie z rządowymi planami zlikwidowany ma zostać między innymi obowiązek składania odrębnego oświadczenia o rynkowości stosowanych cen transferowych. Podatnicy będą musieli złożyć jedynie informację o cenach transferowych na formularzu TPR. Jednocześnie termin składania tych deklaracji zostanie przedłużony do końca jedenastego miesiąca po zakończonym roku podatkowym. Przedsiębiorcy zyskają więc dodatkowe dwa miesiące. Przedłużony zostanie też termin dla sporządzenia dokumentacji. Podatnicy dostaną na realizację tego obowiązku 14 dni zamiast 7. Przewidywana jest dodatkowo zmiana zasad składania informacji o cenach transferowych przez spółki niebędące osobami prawnymi.

Cyfryzacja lokalnej dokumentacji w toku

Planowane są nadto nie tylko merytoryczne zmiany, dotyczące zakresu udostępnianych informacji. Jednocześnie trwają prace nad kompleksową cyfryzacją lokalnej dokumentacji podatkowej. Ma ona zostać zintegrowana z informacją o cenach transferowych. Chodzi o to, by uprościć obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze poszczególnych podmiotów, a przy okazji dać więcej możliwości analitycznych organom administracji. Oczywiście na razie brakuje konkretów w tym zakresie i wszystkie zmiany są na etapie pomysłu. Możliwe też, że datą wdrożenia nowych rozwiązań nie będzie wcale 1 stycznia 2022 r., ale niektóre modyfikacje będą obowiązywały z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. lub w drugą stronę – wejdą w życie znacznie później. Co do zasady jednak wygląda na to, że zmiany będą korzystne dla przedsiębiorców. Warto więc w tym zakresie trzymać rękę na pulsie.

Dynamiczne zmiany w dobie pandemii

Wiele problemów w odniesieniu do cen transferowych i obowiązków raportowania spowodowała pandemia koronawirusa. Pojawiła się bowiem duża niepewność w ustalaniu cen transferowych przy dynamicznych zmianach obserwowanych w poszczególnych branżach. Na szczęście możliwe jest dokonanie stosownych korekt. Pewnego rodzaju „urynkowienie” cen możliwe jest poprzez skorygowanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Trzeba jednak powołać się na zajście zdarzenia trudnego od przewidzenia, niezwiązanego z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej. Na szczęście za takie zdarzenie uważana jest między innymi pandemia koronawirusa, co wskazywano już w wydanych objaśnieniach podatkowych.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w obowiązujących przepisach. Udzielamy naszym klientom szczegółowych informacji na ten temat, wskazując na dostępne dla nich rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu.