Mikrorachunek podatkowy a tytuły wykonawcze

Jak już pisaliśmy na początku roku, od 1 stycznia 2020 r. wszelkie przelewy podatkowe należy wykonywać za pośrednictwem specjalnego mikrorachunku podatkowego. Stopniowo Ministerstwo Finansów wyjaśnia natomiast wszelkie wątpliwości, które pojawiły się w głowach podatników wraz z wdrożeniem tego rozwiązania. Między innymi na stronie resortu finansów udostępniony został komunikat, dotyczący realizacji tytułów wykonawczych.

Jak regulować nowe zobowiązania podatkowe?

Może się bowiem zdarzyć, że tytuł wykonawczy, który otrzyma podatnik, związany jest z określoną należnością podatkową. To zobowiązanie dotyczy więc konkretnego podatku, a wierzycielem jest urząd skarbowy. W takiej sytuacji przelew należy realizować również z wykorzystaniem mikrorachunku podatkowego. Konieczne jest przy tym użycie specjalnej formatki, przeznaczonej do obsługi przelewów podatkowych. Z kolei typ zobowiązania podatkowego będzie warunkował użycie odpowiedniego rodzaju płatności, a raczej symbolu formularza. Dodatkowo, standardowo, konieczne będzie wskazanie okresu, którego dotyczy należność podatkowa.

Jak regulować stare zobowiązania podatkowe?

W odniesieniu do starych tytułów wykonawczych, a więc wystawionych przed 31 grudnia 2019 r., obowiązują natomiast teoretycznie stare zasady. Podatnicy mają do wyboru dwie, dopuszczalne formy. Po pierwsze mogą przelać określoną należność podatkową na rachunek właściwego urzędu skarbowego, wskazany w wykazie numerów rachunków bankowych. Taki wykaz dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów. Uwzględnia on nowe numery rachunków, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r. Po drugie natomiast podatnicy mogą skorzystać z indywidualnego rachunku podatkowego, a więc mikrorachunku podatkowego. Dla przypomnienia, można go uzyskać, korzystając ze specjalnego generatora, dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów.

Kancelaria Magnet – podatki nie mają przed nami tajemnic

Nasi specjaliści rozwiewają wszelkie wątpliwości, związane ze stosowaniem nowych zasad rozliczania podatków. Oferujemy też kompleksowe doradztwo, związane z innymi przestrzeniami prowadzonej działalności gospodarczej. Obsługujemy zarówno małe, średnie, jak i duże podmioty gospodarcze. Wśród naszych klientów znajdują się osoby, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, a także osoby zasiadające w organach zarządzających spółkami osobowymi i kapitałowymi, w tym z o.o. oraz akcyjną. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.