Ministerstwo Finansów podsumowało zmiany podatkowe w 2019 r.

W 2019 r. weszło w życie wiele nowych zmian w zakresie prawa podatkowego. Jedne należy oceniać pozytywnie, drugie są niestety nieco mniej korzystne dla podatników. W połowie grudnia Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie podsumowanie mijającego roku.

Młodzi nie płacą podatku dochodowego

Pierwszą istotną zmianą, jaka zaistniała, jest ulga podatkowa dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i które osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, nieprzekraczające kwoty 85.528,00 złotych w danym roku podatkowym. W skali kraju korzyść tę odnosi od 1 sierpnia 2019 r. ponad 2 miliony osób. Ta zmiana wiąże się również z mniejszą liczbą formalności po stronie pracodawców. Jeżeli bowiem pracownik złożył im oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, pracodawca nie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT. Od stycznia 2020 r. ten mechanizm działa nawet bez konieczności składania stosownego oświadczenia przez pracownika. Warto jednak podkreślić, że ulga w PIT nie zwalnia pracodawcy od obowiązku zapłaty składek na ZUS i NFZ.

Obniżka stawki PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów

W 2019 r. zyskali nie tylko pracownicy poniżej 26 roku życia. Od 1 października 2019 r. obniżono bowiem podstawową stawkę PIT z 18 procent do 17 procent oraz podniesiono ponad dwukrotnie koszty uzyskania przychodów. W efekcie przy niezmienionej kwocie brutto zarobków, pracownicy otrzymali na swoje rachunki bankowe wyższą kwotę netto. Ministerstwo Finansów oszacowało, że na tych zmianach skorzystało aż 25 milionów Polaków, zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, w oparciu o umowę zlecenia lub o dzieło, prowadzących działalność gospodarczą, a także emerytów i rencistów. Oczywiście próg korzystania z niższej stawki pozostaje taki sam i wynosi on 85.528,00 złotych. Z kolei poziom kosztów uzyskania przychodów nadal uzależniony jest od rodzaju umowy. Jednoetatowcy korzystali do tej pory z progu 1.335,00 złotych. Ich koszty po zmianie wyniosą natomiast 3.000,00 złotych. Z kolei wieloetatowców obejmowała do 1 października 2019 r. kwota 1.668,72 złotych. Teraz mogą z kolei wykazać aż 3.600,00 złotych.

Obniżka stawki CIT

Zmiany podatkowe objęły również przedsiębiorców. Od początku 2019 r. mogą oni korzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Dotychczasowe 15 procent zostało zredukowane do 9 procent. Niższy CIT zapłacą co do zasady te przedsiębiorstwa, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty, odpowiadającej równowartości 1.200.000,00 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000,00 złotych. W tym zakresie istnieją oczywiście pewne wyłączenia, dotyczące chociażby zysków kapitałowych, a także sytuacji, w której podatnik został utworzony w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę.

Ulga IP Box i B+R

Ciekawymi, wdrożonymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców są również ulgi, wspierające innowacyjność przedsiębiorstw. Pierwszą z nich jest tak zwana ulga IP Box. Umożliwia ona obniżenie PIT i CIT do 5 procent podstawy opodatkowania dla dochodów kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Drugą ulgą jest natomiast B + R, która umożliwia odliczenie 100 procent kosztów z tytułu uzyskania i utrzymania patentu.

Nie tylko korzyści…

Należy jednak zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów w swoim podsumowaniu nie wskazało wielu nowych, uciążliwych obowiązków, które co prawda uszczelniają polski system podatkowy, ale jednocześnie utrudniają życie polskim przedsiębiorcom. W tym zakresie należałoby wymienić chociażby mechanizm podzielonej płatności, białą listę podatników VAT i konieczność weryfikowania na niej numerów rachunków bankowych swoich kontrahentów, zmiany w JPK_VAT, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, dokumentację cen transferowych, e-sprawozdania finansowe i wiele więcej…

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój biznesu

Oczywiście Kancelaria Magnet aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców we wdrożeniu nowych rozwiązań. Doradzamy, w jaki sposób poradzić sobie z nowymi obowiązkami. Poza tym oferujemy kompleksowe usługi w zakresie przeprowadzania audytów i przeglądów finansowych, wyceny przedsiębiorstw, a także kontrolingu na godziny. Zapraszamy do kontaktu.