Nowa aplikacja do e-sprawozdań – czy to działa?

Pod koniec 2018 r. Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację, która ma pozwolić na sprawne i skuteczne składanie elektronicznych sprawozdań finansowych. Kto może z niej skorzystać? Czy nowe narzędzie ułatwi życie przedsiębiorców?

Nowelizacja ustawy o KRS

W 2018 r. niemałe zamieszanie wywołała nowelizacja ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Regulacja ta pojawiła się w polskim systemie prawnym w styczniu i spowodowała burzliwe dyskusje w środowisku prawników, biegłych rewidentów i przedsiębiorców. Jednym z nowych obowiązków, które nałożyła na przedsiębiorców stała się bowiem konieczność składania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa w formie elektronicznej. Być może kontrowersji nie byłoby aż tak wiele, gdyby resort finansów przygotował jednocześnie sprawny system przekazywania takich sprawozdań. Problemem było jednak to, że ustawa okazała się zupełnie nieprzystosowana do polskich realiów. Brakowało mechanizmów, które pozwalałyby na sprawne zarządzanie posiadanymi informacjami. W środowisku przedsiębiorców zapanował chaos.

Resort finansów naprawia błędy

Ministerstwo Finansów, na fali zalewającej je krytyki, rozpoczęło prace nad przygotowaniem rozwiązań informatycznych, które ułatwią życie przedsiębiorców. W grudniu 2018 r. udostępniono aplikację, dzięki której składanie sprawozdań ma być prostsze i szybsze. Jak to działa? Kto może skorzystać z nowego narzędzia? Niestety na razie aplikacja będzie dostępna wyłącznie dla przedsiębiorców, niefigurujących w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ci bowiem nadal są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań fiskusowi (w odróżnieniu od przedsiębiorców wpisanych do KRS, którzy składają tylko sprawozdanie do KRS – urząd skarbowy dowie się o takim sprawozdaniu, dzięki wpisaniu go do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych).

E-Sprawozdania Finansowe

E-Sprawozdania Finansowe – właśnie tak nazywa się nowa aplikacja, dedykowana przedsiębiorcom. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możliwe jest wprowadzenie danych do sprawozdania finansowego, ich zapisanie, podpisanie pliku sprawozdania finansowego, wysłanie dokumentu do Krajowej Administracji Skarbowej, a także pobranie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Czy takie narzędzie zostanie również udostępnione spółkom? Na razie Ministerstwo Finansów stwierdziło, że nie prowadzi prac nad stworzeniem kolejnej aplikacji, dedykowanej spółkom.

Jak poradzić sobie ze złożeniem sprawozdania finansowego?

W odniesieniu do spółek Ministerstwo Finansów udostępniło jedynie tak zwane struktury logiczne. Na ich podstawie przedsiębiorcy powinni tworzyć sprawozdania finansowe, które potem prześlą do Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach struktury logicznej należy formułować: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, a także zmiany w kapitale własnym. Pozostałe części sprawozdania, czyli te bardziej opisowe, mogą zostać przekazane w zwykłej formie, w formacie PDF.

Czy warto skorzystać z pomocy specjalistów?

Złożenie sprawozdania finansowego spółki na mocy nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stało się niemałym wyzwaniem. Z największymi problemami w tym zakresie borykają się członkowie zarządów, którzy nie są polskimi rezydentami. Nikt nie przewidział bowiem skutecznej konstrukcji do pozyskiwania przez nich elektronicznych podpisów. Przedsiębiorcy chętnie sięgają zatem po pomoc specjalistów – prawników, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Kancelaria Magnet również świadczy usługi w tym zakresie. Nasi specjaliści opracowali szereg skutecznych rozwiązań, które pomagają przedsiębiorcom w sprostaniu nowym, narzuconym na nich, wymogom.