Nowe JPK_VAT

Od dłuższego czasu w resorcie finansów trwają intensywne prace nad stworzeniem nowej struktury JPK_VAT. Ma ona zastąpić dotychczas obowiązujące deklaracje podatkowe. Nie jest wciąż znana treść tej struktury. Ostatnio pojawiły się jednak informacje o tym, jakie dane będą w niej raportowane.

Nowelizacja ustawy o VAT – co się zmieni?

Pod koniec lipca tego roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Regulacja, z wyłączeniem drobnych wyjątków, wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r. W akcie tym zmodyfikowano między innymi zasady wystawiania faktur na podstawie paragonu, a także ustalono, iż deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną zastąpione nowym, przekształconym plikiem JPK_VAT. Z jednej strony zmiany te mają ułatwić życie podatnikom, z drugiej strony natomiast jeszcze bardziej uszczelnić system podatkowy.

JPK_VAT na nowych zasadach

Nowy JPK_VAT ma stać się dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Przedsiębiorcy będą składać go w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT. Ci podatnicy, którzy wybrali miesięczną formę rozliczenia złożą jeden dokument, obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną. Z kolei przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie, złożą JPK_VAT również za okresy miesięczne. W pierwszych dwóch miesiącach kwartału nie będą jednak musieli wypełniać części deklaracyjnej. Wraz z nowym JPK_VAT zniknie też obowiązek dołączania załączników do deklaracji.

Zakres informacji w nowym JPK_VAT

Nowy JPK_VAT będzie zawierał zarówno dane identyfikacyjne, czyli kim jest podatnik, do jakiego urzędu skarbowego składana jest deklaracja, za jaki okres, na jakim kodzie formularza, czy jest to pierwsza wersja czy korekta, jak i informacje, pozwalające na rozliczenie podatku należnego i naliczonego oraz obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu podatku. Dodatkowo pojawią się pewne nowości, jak chociażby wymóg oznaczania dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT, a także oznaczenia, dotyczące transakcji trójstronnych oraz oznaczenia dla projektowanej procedury magazynu typu “call-off stock”.

Od kiedy nowe JPK_VAT?

Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowa struktura JPK_VAT zacznie funkcjonować. Obecnie Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje podatkowe w tym zakresie. Opinie odnośnie nowych struktur można było zgłaszać do 16 sierpnia 2019 r. Oczywiste jest jednak, że resort finansów będzie dążył do jak najszybszego wdrożenia nowych struktur.