Od 1 lipca 2021 r. nie tylko Prosta Spółka Akcyjna

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o tym, że już od 1 lipca 2021 r. będzie można skorzystać z możliwości, jakie daje Prosta Spółka Akcyjna. To jednak nie jedyne zmiany, wchodzące w życie tego dnia. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Dla kogo pakiet e-commerce?

Nowy pakiet e-commerce ma zapewnić łatwiejsze rozliczanie podatku VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Skutkiem wprowadzonych regulacji ma być jednocześnie poprawienie konkurencyjności przedsiębiorców, działających na terenie UE w stosunku do tych spoza Wspólnoty. Z nowych przepisów skorzystają zatem przede wszystkim pośrednicy w sprzedaży, a więc portale aukcyjne i sprzedażowe. Nowelizacja przepisów zakłada w szczególności likwidację zwolnienia z VAT od importu tak zwanych małych przesyłek o wartości do 22 euro. Jednocześnie rozszerzony zostanie zakres transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop. Wprowadzona nadto zostanie uproszczona procedura w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.

Kto będzie musiał zapoznać się z kasami online?

1 lipca 2021 r. kolejne branże i usługi zostaną również objęte obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych online. Tym razem do grona przedsiębiorców wypełniających tę powinność dołączą fryzjerzy, kosmetyczki i kosmetolodzy, prawnicy, lekarze i lekarze dentyści świadczący opiekę medyczną, a także przedstawiciele branży budowlanej oraz osoby świadczące usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Dla przypomnienia kasy fiskalne online przesyłają dane wprost do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W praktyce zatem fiskus zyskuje szersze dane o poszczególnych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą oraz o przeprowadzanych przez nie transakcjach.

Ostatnie dni na zgłoszenie do CRPA

Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych nie będą mogły natomiast prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i nie będące osobami fizycznymi nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy – ze względu na ich przeznaczenie – paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG. Chodzi w szczególności o takie podmioty, jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policję oraz straż graniczną. Jak dokonać zatem zgłoszenia? Należy to zrobić poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). A propos tej platformy warto też pamiętać, że dokładnie od 1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PESC. To system zwrotu podatku VAT podróżnym. Obecnie funkcjonuje jedynie w wersji papierowej, a po zmianach będzie dostępna forma elektroniczna.

W formie elektronicznej również wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze

Od 1 lipca 2021 r. w formie elektronicznej przekazywane również będą do urzędu skarbowego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze. Dzięki temu rozwiązaniu wierzyciele zyskają przyspieszenie wysyłki dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej i jednocześnie skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji. Jednocześnie uruchomienie systemu teleinformatycznego całkowicie wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej.

Obowiązek zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu jednak przesunięty

Z kolei obowiązek zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na samochód osobowy został ostatecznie przesunięty o rok, czyli na 1 lipca 2022 r. Dopiero od tej daty podatnicy będą musieli złożyć specjalną deklarację uproszczoną oraz obliczyć i zapłacić akcyzę od poszczególnych pojazdów. Ta regulacja ma wyeliminować nieprawidłowości w imporcie aut. W szczególności chodzi o sytuacje, w których samochody osobowe były rejestrowane w kraju jako samochody ciężarowe lub specjalne o wadze do 3,5 tony, a w konsekwencji o unikanie opłacenia należnej akcyzy.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w obowiązujących przepisach. Dzięki temu możemy przygotować dla naszych klientów najlepsze rozwiązania i udzielić im kompleksowej porady. Dbamy o stały rozwój przedsiębiorstw, niezależnie od branży, w której na co dzień działają. Zapraszamy do kontaktu.