Ostatni dzwonek na podjęcie decyzji o wyborze audytora

Badanie sprawozdania finansowego to istotny obowiązek spoczywający na barkach wielu przedsiębiorców. Właśnie dlatego nie należy czekać z jego realizacją do ostatniej chwili. Kalendarze biegłych rewidentów w październiku są już prawie wypełnione. To zatem ostatni moment na podjęcie działania w tym zakresie.

Audyt – co się kryje pod tym pojęciem?

Przypominamy, że audyt to po prostu rewizja finansowa. Ten zabieg może mieć węższy lub szerszy zakres – w zależności od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Niektóre audyty ograniczają się wyłącznie do wspomnianego badania sprawozdania finansowego, czyli stwierdzenia poprawności i rzetelności tego dokumentu, a także jego zgodności z obowiązującymi przepisami. Inne audyty polegają na analizie niemal wszystkich sfer działalności danej firmy oraz wszelkich przepływów finansowych w jej obrębie. Samo badanie sprawozdania finansowego z reguły dokonywane jest w celu realizacji ustawowych obowiązków. Szerokie, kompleksowe audyty przeprowadza się natomiast z reguły przy transakcjach sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także różnego rodzaju fuzji i przekształceń.

Kto ma obowiązek badania sprawozdania?

O audycie najpoważniej powinni pomyśleć ci, których mobilizuje do tego ustawa. Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego dotyczy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz niektórych rocznych sprawozdań finansowych. Tej czynności powinny dokonać na przykład kontynuujące działalność banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji. Ustawa wymienia w tym zakresie także jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Obowiązek badania sprawozdania finansowego może dotyczyć również spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, a także przedsiębiorstw o dużej sumie aktywów, wysokich przychodach oraz o średniorocznym zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Główną specjalizacją Kancelarii Magnet jest badanie sprawozdań finansowych oraz inne usługi atestacyjne określane wspólnym mianem – audytu. Pod koniec roku kalendarzowego mamy zatem pełne ręce roboty. Oferujemy między innymi badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Przeprowadzamy także przeglądy roczne i śródroczne sprawozdań finansowych, przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych. Proponujemy nadto badania współczynników zużycia energii elektrycznej oraz częściowego zwrotu akcyzy. Możemy także przeprowadzić audyty wykorzystania środków unijnych i innych dotacji, a także due dilligence na potrzeby różnorodnych, planowanych transakcji.

Jakie korzyści niesie za sobą audyt?

Przeprowadzenie kompleksowego audytu nie tylko umożliwia zrealizowanie ustawowych obowiązków. Ten zabieg ma znacznie więcej zalet. Dzięki audytowi można na przykład dowiedzieć się, które obszary przedsiębiorstwa wymagają poprawy oraz jak powinny wyglądać prawidłowe procesy zachodzące pomiędzy różnymi obszarami. Audyt gwarantuje spokój – zarówno pod względem finansowym, jak i podatkowym. Stawiając na kompleksowy raport na temat stanu finansów i rachunkowości w Twojej firmie, nic Cię nie zaskoczy w przyszłości.

Co zyskasz dzięki badaniu sprawozdania finansowego?

Poza tym badanie sprawozdania finansowego pozwala na zbudowanie wartości na danym rynku. Nie da się bowiem ukryć, że to cenna informacja dla wszystkich kontrahentów i inwestorów. Zresztą nawet jeżeli współpracujący z Tobą przedsiębiorcy dzisiaj nie pytają o historię Twojej firmy, niewykluczone, że zrobią to w przyszłości. Dzięki badaniu sprawozdania finansowego, a zatem rzetelnej informacji i jasnym sposobie przedstawienia swojej sytuacji finansowej – można stać się wiarygodnym graczem na rynku. Przy okazji wytyczne z audytu to cenne wskazówki na przyszłość. Dzięki nim można obrać właściwy kurs w swojej działalności, w tym dowiedzieć się jak powinny prawidłowo kształtować się określone procesy w firmie.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Jeżeli potrzebujesz pomocy z zakresu audytu – nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Możemy się pochwalić szeroką wiedzą, wieloletnim doświadczeniem oraz pokaźnym gronem zadowolonych klientów. Przygotujemy ofertę szytą na miarę Twoich potrzeb. Nie zwlekaj dłużej – skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj. Zapraszamy!