Rząd przyjął pakiet SLIM VAT 2

Dzisiaj na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, że rząd przyjął pakiet SLIM VAT 2. Oznacza to wiele zmian dla przedsiębiorców w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Na co należy się przygotować? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest pakiet SLIM VAT?

SLIM VAT to pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług. Już sama nazwa ze słowem „slim” wskazuje na pewne uszczuplenie obowiązujących procedur. Resort finansów to określenie tłumaczy natomiast jako akronim słów „simple, local i modern”, czyli poza tym że prosto, ma być lokalnie i nowocześnie. Pierwsza wersja pakietu SLIM VAT pojawiła się wraz z ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Już pierwsza wersja zawierała zatem pewne uproszczenia w fakturowaniu, przy eksporcie, a także w zakresie obliczania kursów walut. Przykładowo zatem wydłużono termin do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do czterech okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych. Wydłużono też termin na wywóz towarów z zachowaniem stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 miesięcy na 6 miesięcy. Pakiet SLIM VAT posiadał jednak szereg niedociągnięć, dlatego zdecydowano się na zmiany.

Co wprowadzi pakiet SLIM VAT 2?

SLIM VAT 2 to dalsze uproszczenia w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Przewidziano kilkanaście nowych modyfikacji, które mają zdjąć z przedsiębiorców wiele obowiązków. W szczególności ułatwione będzie korzystanie z Mechanizmu Podzielonej Płatności w VAT. Możliwe stanie się bowiem przekazywanie środków między rachunkami VAT w różnych bankach, przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników i tak dalej. Konsekwencją tych zmian będzie zwiększenie elastyczności realizacji prawa do odliczenia VAT. Nadto przedsiębiorcy skorzystają z pełniejszej neutralności VAT w transakcjach międzynarodowych. Rozliczający podatek z tytułu importu towarów, będzie mógł natomiast dokonać korekty bezpośrednio w deklaracji podatkowej, w przypadku nierozliczenia prawidłowej wysokości podatku. Ułatwione nawet zostanie odliczenie VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

SLIM VAT 2 najprawdopodobniej wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Szacuje się, że nastąpi to 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w obowiązujących przepisach i świadczą klientom rzetelną i kompleksową pomoc – prawną i podatkową. Zapraszamy do kontaktu.