Współpraca biegłych rewidentów z kancelariami prawnymi

Wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę, czym właściwie zajmuje się biegły rewident. Nasz zawód mylony jest często z zawodem radcy prawnego, doradcy prawnego/podatkowego oraz księgowego. Oczywiście te specjalizacje mają wiele cech wspólnych. Istnieją między nimi jednak zasadnicze różnice. O współpracy Kancelarii Magnet pisaliśmy w artykule: “Czym różni się zawód biegłego rewidenta od księgowego?”. Dzisiaj natomiast chcielibyśmy przybliżyć kulisy naszych działań, podejmowanych w porozumieniu z kancelariami prawnymi.

Biegły rewident a radca prawny/adwokat

Radca prawny oraz adwokat to zawody zaufania publicznego. Osoby, reprezentujący tę profesję zajmują się przede wszystkim świadczeniem szeroko rozumianej pomocy prawnej. W tym sporządzają opinie prawne, udzielają porad i konsultacji, reprezentują swoich mandantów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, a także opracowują projekty aktów prawnych. Chcąc wykonywać ten zawód należy ukończyć studia prawnicze, a potem uzyskać tytuł zawodowy. Tymczasem biegły rewident, mimo że na co dzień porusza się w tematach okołoprawnych, zajmuje się nieco inną przestrzenią. To również zawód zaufania publicznego. Jego praca jednak skupia się przede wszystkim na weryfikowaniu sprawozdań finansowych, doradztwie prawno-finansowym, wykonywaniu czynności rewizji finansowej, świadczeniu usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżone do wykonywania przez biegłych rewidentów, a także świadczeniu usług pokrewnych.

Łączenie zawodu radcy prawnego i biegłego rewidenta

Na marginesie warto wskazać, że w 2011 Krajowa Rada Radców Prawnych odniosła się do problematyki łączenia zawodu radcy prawnego z zawodem biegłego rewidenta. Ustalono wtedy, że “radca prawny, jeżeli chce wykonywać swój zawód, powinien powstrzymać się od wykonywania tego innego zawodu, gdyż inaczej popadłby w kolizję z zasadami etyki wykonywania zawodu radcy prawnego. Każdy radca prawny, chcący wykonywać jednocześnie inny zawód, musi sam sobie odpowiedzieć, czy wykonywanie tego drugiego zawodu nie stoi w sprzeczności z tymi zasadami”. Zwrócono przy tym uwagę na to, iż taki konflikt interesów mógłby pojawić się w sytuacji, w której radca prawny udziela pomocy prawnej danej firmie, a potem otrzymuje polecenie przeprowadzenia w tej samej firmie kontroli finansowej. Jak zatem widać istotne jest oddzielenie obu profesji.

Współpraca biegłego rewidenta z kancelariami prawnymi

Współpraca biegłego rewidenta z kancelariami prawnymi ma charakter dwustronny. Zarówno my prosimy niekiedy o pomoc radców prawnych lub adwokatów, jak i oni nas. Biegli rewidenci w zasadzie pozostają w sferze dokumentów. Analizujemy je przede wszystkim od strony ekonomiczno-księgowej. Weryfikujemy poprawność dokonanych wyliczeń i sporządzamy kompleksowe analizy/opinie. Jesteśmy niezbędni również tam, gdzie przepisy wprost wskazują na konieczność dokonania określonych czynności przez biegłego rewidenta. Prawnicy – radcy prawni i adwokaci – wspomagają nas natomiast swoją wiedzą i doświadczeniem przy tematach pośrednich, stricte prawniczych. Z nimi wyjaśniamy wątpliwości interpretacyjne w zakresie niektórych przepisów, oni też doradzają naszym klientom, jakie rozwiązania prawne należy przyjąć, aby usprawnić działanie firmy i zoptymalizować kwestie podatkowe.

Kancelaria Magnet – sprawna współpraca z kancelariami prawnymi

Chcąc świadczyć kompleksowe, rzetelne usługi na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorców, uzupełniamy naszą wiedzę i doświadczenie poprzez współpracę z kancelariami prawnymi. Wierzymy, że w ten sposób, możemy zagwarantować naszym klientom najskuteczniejsze rozwiązania ekonomiczne i prawno-podatkowe. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!