SPÓŁKA Z O.O. CZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA?

Częstym dylematem osób, zastanawiających się nad zmianą formy działalności swojego przedsiębiorstwa, jest wybór pomiędzy spółką z o.o. a spółką komandytową. Która z tych form jest lepsza? Czy możliwe jest połączenie korzyści z nich płynących?

Spółka komandytowa – zalety

Niewątpliwie obie wskazane formy prowadzenia działalności gospodarczej mają wiele zalet. Ogromnym plusem spółki komandytowej jest na przykład jej jednokrotne opodatkowanie (w odróżnieniu od spółki z o.o.). Dodatkowo spółka komandytowa jest niezwykle elastyczna i pozwala na szeroki zakres modyfikacji postanowień ustawowych. W spółce komandytowej istnieje duża swoboda w dysponowaniu zyskiem firmy. Możliwa jest nawet wypłata zaliczek na poczet zysku w czasie trwania roku obrotowego. Zyski mogą być również dzielone w nierówny sposób – niezależnie od wysokości wniesionego wkładu. Istnieje zatem swoiste oderwanie kwestii kapitału zakładowego od osiąganych przez spółkę zysków. W odniesieniu do tej formy nie ma też wymogu wniesienia określonego, minimalnego kapitału zakładowego. Może to być równie dobrze 100.000 zł, jak i 1 zł.

Spółka z o.o. – zalety

Z kolei podstawową i największą zaletą prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność jej wspólników. Za zobowiązania spółki odpowiadają oni jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Dodatkowo, forma ta nadaje się do zastosowania zarówno w odniesieniu do małych, jak i dużych firm. Możliwe jest nawet stworzenie jednoosobowej spółki z o.o. Poza tym, chociaż istnieje obowiązek wniesienia kapitału zakładowego, to jednak po pierwsze jest on bardzo niski, a po drugie to tylko formalność – tak naprawdę nikt nigdy nie sprawdza, czy spółka rzeczywiście dysponuje tą kwotą.

Na jaką formę warto się zdecydować?

Polski system prawny zapewnia możliwość połączenia korzyści, płynących z założenia spółki z o.o. oraz spółki komandytowej. Coraz więcej firm, szukając opłacalnych metod dokonania optymalizacji podatkowej i jednocześnie zwiększenia swoich zysków, decyduje się na spółkę komandytową, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki tej konstrukcji niejako łączymy zalety spółki komandytowej i spółki z o.o. Z jednej strony bowiem możemy swobodnie dysponować zyskami firmy, co stanowi właściwość spółki komandytowej, a z drugiej strony komplementariusze nie odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa swoim własnym majątkiem.

Skoro komplementariuszem jest sp. z o.o., to jak unikniemy podwójnego opodatkowania?

Największą wątpliwością, którą posiadają przedsiębiorcy w odniesieniu do sp. z o.o. sp. k. jest to, w jaki sposób uniknąć podwójnego opodatkowania, skoro w ramach spółki komandytowej nadal istnieje sp. z o.o., obarczona obowiązkiem podwójnego opodatkowania? Odpowiedź jest prosta. Skoro w spółce komandytowej możemy ustalić nierówne zasady podziału zysku, niezależnie od wartości wniesionego wkładu, to możliwe jest stworzenie konstrukcji, w której sp. z o.o., chociaż odpowiada za 90% wkładów, to jednocześnie uzyskuje jedynie 1% zysku. W takiej sytuacji podwójne opodatkowanie będzie dotyczyło wyłącznie tego 1% zysku.

Kto skorzysta na formie sp. z o.o. sp. k.?

Należy zauważyć, że stworzenie konstrukcji spółki z o.o. spółki komandytowej wiąże się z dość dużymi kosztami. Po pierwsze są to podwójne opłaty rejestracyjne, po drugie konieczność prowadzenia podwójnej, pełnej księgowości, a po trzecie komandytariusze, o ile są osobami fizycznymi, będą podlegali obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jak zatem widać nie jest to forma działalności dla każdego. Regułą jest, że im większe dochody osiąga dane przedsiębiorstwo, tym więcej można zyskać dzięki sp. z o.o. sp. k.

Pomoc w zmianie formy prawnej działalności

Kancelaria Magnet od 2006 r. świadczy usługi doradztwa finansowego i podatkowego. Przez lata czerpaliśmy wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, pełniąc funkcje kierownicze w spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego oraz współpracując z innymi, dużymi firmami doradczymi. Oferujemy pomoc przy wszelkiego rodzaju podziałach, łączeniach, przekształceniach firm, proponując jednocześnie optymalną, najbardziej opłacalną formę dalszego prowadzenia działalności.