Sprawozdania finansowe a COVID-19 – najczęściej zadawane pytania

W związku z sytuacją epidemiczną przedłużono terminy do składania niektórych dokumentów finansowych. Nieprecyzyjne przepisy i niedostateczna wyjaśnienia ze strony Ministerstwa Finansów spowodowały jednak lawinę pytań ze strony przedsiębiorców. Postaramy się odpowiedzieć na niektóre z nich.

Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe?

W większości firm rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Dzień bilansowy wypada zatem 31 grudnia. W związku z tym sprawozdanie finansowe za 2019 roku powinno zostać sporządzone do 31 marca 2020 r., a zatwierdzone do 30 czerwca 2020 r. Co jednak zrobić w sytuacji, w której sprawozdanie zostało sporządzone w terminie? Czy zatwierdzenie musi nastąpić do 30 czerwca 2020 r. czy też obowiązuje przedłużony termin? Termin zatwierdzenia również został przedłużony o 3 miesiące. W konsekwencji termin do jego zatwierdzenia w tym stanie faktycznym upłynie dopiero 30 września 2020 roku.

Czy inwentaryzacja magazynu może zostać dokonana w późniejszym terminie?

Inwentaryzacja składników aktywów co do zasady powinna zostać rozpoczęta nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego oraz zakończona do 15 dnia następnego roku. Te reguły nie dotyczą jedynie aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych. Oznacza to zatem, że przedsiębiorstwa, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny wykonać ten obowiązek do 15 stycznia 2020 r. Nie obejmie ich zatem przedłużenie terminów. Jeżeli jednak rok obrotowy przedsiębiorstwa zakończył się na przykład w kwietniu 2020 r., termin uległ przedłużeniu o 90 dni.

Jak zaksięgować dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń?

Na mocy przepisów tarczy antykryzysowej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogły otrzymać dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem był spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. To dofinansowanie spełnia natomiast definicję przychodów w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Biorąc natomiast pod uwagę fakt, że dofinansowanie pośrednio związane jest z działalnością operacyjną jednostki, środki te należy odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych. Taką samą zasadę należy odnieść do dofinansowania ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz środków na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, a także świadczenia postojowego.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach, aby móc udzielać naszym klientom niezbędnych porad. Między innymi chętnie pomożemy w sporządzeniu sprawozdania finansowego oraz podpowiemy w jaki sposób je skutecznie zatwierdzić i złożyć. Zapraszamy do kontaktu.