Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło?

W piątek 17 kwietnia Prezydent podpisał drugą wersję tak zwanej tarczy antykryzysowej. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Czy przewidziano w niej szerszą pomoc? Kto może teraz uzyskać zwolnienie ze składek ZUS? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Zwolnienie ze składek ZUS

W pierwszej wersji tarcza antykryzysowa zapewniła możliwość uzyskania zwolnienia ze składek ZUS tylko przedsiębiorcom, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Tarcza antykryzysowa 2.0 poszerzyła krąg uprawnionych. Teraz zwolnienie uzyskają dodatkowo przedsiębiorcy, zatrudniający od 10 do 49 pracowników. Ich zwolnienie będzie jednak obejmowało tylko połowę należnych składek. Co również istotne, ci przedsiębiorcy mają możliwość umorzenia już zapłaconych składek za marzec.

Świadczenie postojowe

Nieco zmodyfikowane zostały również zasady wypłacania świadczenia postojowego. W odniesieniu do świadczenia na kwotę 2080 zł zniknął limit przychodu. Świadczenie postojowe będzie mogło zostać też wypłacone trzykrotnie. Dotychczas była to natomiast jednorazowa forma pomocy dla przedsiębiorcy.

Dofinansowania do wynagrodzeń i pożyczki

Dodatkowo skrócono okres obowiązkowego zatrudnienia pracowników, na których można uzyskać dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy. Nie będzie można ich zwolnić tylko w okresie wypłaty świadczenia. Z kolei specjalną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców będą mogli uzyskać wszyscy mikroprzedsiębiorcy, w tym podmioty niezatrudniające pracowników.