Tarcza Antykryzysowa – czy rząd pomoże przedsiębiorcom?

Z uwagi na rozszerzającą się epidemię koronawirusa, wielu przedsiębiorców stanęło przed widmem utraty płynności finansowej. Konieczne stało się chwilowe zawieszenie działalności w wielu branżach. Inne podmioty odnotowują natomiast przestój w zamówieniach. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, rząd opublikował więc projekt tak zwanej Tarczy Antykryzysowej. Czy to rozwiąże problemy polskich firm?

Nowelizacja specustawy koronawirusowej

Kilka dni temu opublikowano wreszcie projekt ustawy, wprowadzającej szereg udogodnień dla przedsiębiorców. Mają one umożliwić przedsiębiorcom przetrwanie tego, trudnego okresu walki z koronawirusem. Planowana ustawa zmodyfikuje obowiązującą od niedawna ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowej. Jakie ulgi i ułatwienia zostały przewidziane w projekcie? Kto na tym zyska? Jak skorzystać z tych udogodnień?

Odroczenie płatności podatków

Istotną zmianą, przewidzianą w projekcie, jest odroczenie terminów płatności podatków. Termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, wypłacanych w marcu i kwietniu 2020 r. zostanie przesunięty na 1 czerwca 2020 r. Termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r. zostanie natomiast przesunięty na 20 lipca 2020 r. Tutaj istnieje jednak pewien wymóg. Firma musi udowodnić, iż przez ten czas odnotowała przychody niższe o co najmniej 50 procent. Z kolei podatek od sprzedaży detalicznej będzie można zapłacić aż do 1 stycznia 2021 r. Dodatkowo tak zwani mali podatnicy będą mogli odstąpić od opłacania zaliczek w formie uproszczonej za miesiące od marca do grudnia 2020 r.

Zwolnienia od podatków

Przedsiębiorcy są jednak bardziej zainteresowani, przewidzianymi w projekcie, zwolnieniami od podatków. Dotyczą one między innymi:

  1. zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki, zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
  2. zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy,
  3. obniżenie o 90 proc. czynszu za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie,
  4. obniżenie podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowo gminy będą mogły wprowadzić za część 2020 roku zwolnienia od podatku od nieruchomości dla niektórych grup przedsiębiorców albo przedłużyć termin płatności rat za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. do 30 września 2020 r.

Rządowa pożyczka

Projekt ustawy przewiduje też wprowadzenie mikropożyczek w kwocie 5 tysięcy złotych. Będą mogli z nich skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Pożyczka będzie udzielana jednorazowo na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Z tej kwoty przedsiębiorca powinien pokryć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo przewidziana jest 6-miesięczna karencja, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.

Wygodne rozliczenie straty z 2020 r.

Ciekawym rozwiązaniem jest również wprowadzenie możliwości rozliczenia straty, poniesionej w 2020 r. w ramach PIT-u i CIT-u za 2019 r. Przedsiębiorcy odliczą tę stratę od przychodów, uzyskanych w 2019 r., składając stosowną korektę zeznania za 2019 r. W tym zakresie istnieją jednak pewne, dodatkowe wymogi. Aby skorzystać z tego udogodnienia, przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że ich przychody w 2020 r. spadły o co najmniej 50 procent w stosunku do 2019 r. Maksymalna strata, jaką będzie można odliczyć wyniesie natomiast 5 milionów złotych. Nadwyżkę ponad tę kwotę również będzie można uwzględnić, ale dopiero w kolejnych latach podatkowych.

Co z tym ZUS-em?

No i zasadniczym pytaniem przedsiębiorców jest to, czy otrzymają jakąś ulgę w opłacaniu składek ZUS. Obecny projekt nie zawiera zmian, dotyczących składek ZUS. Na ten temat trwają jednak burzliwe dyskusje. Bardzo prawdopodobne zatem, że ostatecznie przedsiębiorcy otrzymają zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące. To zwolnienie będzie dotyczyło samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych. Oczywiście w tym przypadku przedsiębiorca również będzie musiał wykazać, że jego przychody spadły o co najmniej 50 procent.

Premiowana działalność charytatywna

Z kolei przedsiębiorcy, których sytuacja jest stabilna i chcieliby wesprzeć walkę z koronawirusem, czeka pewna nagroda. Projekt zakłada bowiem, że podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020 r. wszelkie darowizny na rzecz podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych i Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Zresztą nie chodzi wyłącznie o darowizny pieniężne, ale i rzeczowe.

Kiedy projekt zostanie przyjęty?

Ostateczny kształt projektu poznamy prawdopodobnie jeszcze dzisiaj. Specjaliści Kancelarii Magnet trzymają rękę na pulsie i będą informować o wszelkich, nadchodzących zmianach. Mamy na względzie bezpieczeństwo finansowe naszych klientów.