Transgraniczne świadczenie usług – jak prawidłowo je rozliczyć?

W ostatnich artykułach wiele uwagi poświęciliśmy Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów (WDT) oraz Wewnątrzwspólnotowemu Nabyciu Towarów (WNT). Transakcje o charakterze międzynarodowym mogą jednak polegać nie tylko na dostawie towarów, ale również świadczeniu określonych usług. Jak zatem rozliczyć tego typu transgraniczne transakcje? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Najważniejsze miejsce świadczenia usług

Dla rozliczenia transgranicznego świadczenia usług kluczowym elementem jest ustalenie miejsca ich świadczenia, ponieważ właśnie tam transakcja zostanie opodatkowana. Co do zasady za miejsce świadczenia usług uznaje się siedzibę usługodawcy. W tym zakresie istnieją jednak wyjątki. Dotyczą one usług: transportowych, kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, związanych z nieruchomościami, turystycznych, a także restauracyjnych i cateringowych. Miejsce świadczenia usług należy zatem ustalać każdorazowo, kierując się ściśle przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Zasadniczo jednak do rozstrzygnięcia pozostaje to, czy usługi świadczone są w kraju usługodawcy czy w kraju usługobiorcy.

Kilka słów o kwestiach formalnych

Podmioty dokonujące transgranicznego świadczenia usług powinny w pierwszej kolejności zarejestrować się do celów VAT UE. Obowiązek ten dotyczy nie tylko czynnych podatników VAT, ale również tych zwolnionych. Dzięki tej czynności przedsiębiorca otrzyma europejski NIP, czyli w zasadzie dotychczasowy NIP, ale ze specjalnym przedrostkiem właściwym dla kraju siedziby. W przypadku polski jest to zatem oznaczenie „PL”. Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług powinno zostać odpowiednio udokumentowane. Podstawowym dokumentem jest oczywiście faktura. Wystawiając ją należy przede wszystkim pamiętać o uwzględnieniu europejskiego NIP sprzedawcy i nabywcy.

Transakcja trójstronna – jak ją rozliczyć?

Przyjmijmy zatem, że w transakcji uczestniczą trzy podmioty – przedsiębiorca z Niemiec, przedsiębiorca z Polski i przedsiębiorca z Portugalii. Przedsiębiorca z Niemiec jest podwykonawcą przedsiębiorcy z Polski i razem świadczą na rzecz przedsiębiorcy z Portugalii usługę remontową. Jak należy opodatkować tę transakcję? Usługa remontowa związana jest z określoną nieruchomością. Zgodnie zatem z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia tej usługi jest miejsce położenia nieruchomości – Portugalia. W relacji Polska-Portugalia sprawa jest prosta. Jako że usługa jest świadczona na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy, to on, na zasadzie odwrotnego obciążenia, przejmuje obowiązek rozliczenia podatku należnego od takiej transakcji.

Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w innym kraju?

Relacja polskiego wykonawcy i niemieckiego podwykonawcy jest nieco bardziej skomplikowana. Niezmiennie bowiem transakcja będzie musiała zostać opodatkowana w Portugalii. Polski przedsiębiorca w tym przypadku będzie zatem musiał zarejestrować się w Portugalii na potrzeby podatku VAT i tam rozliczyć podatek. Ewentualnie to przedsiębiorca z Niemiec może zarejestrować się w Portugalii jako podatnik VAT. Wówczas wystawi polskiemu przedsiębiorcy fakturę zgodnie z portugalskimi przepisami podatkowymi. Co jednak istotne, w drugim wariancie przedsiębiorca z Polsk otrzyma zagraniczną fakturę i nie będzie mógł odliczyć podatku VAT zgodnie z polskimi przepisami. Jedyną szansą w tym zakresie jest skorzystanie z procedury zwrotu zagranicznego podatku VAT.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet wiedzą niemal wszystko o rozliczaniu transakcji międzynarodowych. Nasi klienci często bowiem przychodzą do nas z tego typu problemami. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach i dostosowujemy rozwiązania do potrzeb naszych kontrahentów. Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe. Zapraszamy do kontaktu.