Zawód biegłego rewidenta

Zawód biegłego rewidenta kojarzy się najczęściej ze sporządzaniem sprawozdań finansowych. Jego pole działania jest jednak znacznie szersze. Biegły rewident na co dzień musi wykazywać się wszechstronną wiedzą zarówno w dziedzinie rachunkowości, księgowości, jak i podatków. Czym właściwie zajmuje się biegły rewident? Jakie warunki musi spełnić osoba, która chciałaby wejść do tego zawodu?

Kim jest biegły rewident?

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego. Polska Izba Biegłych Rewidentów wskazuje, że fundamentami tego fachu jest przede wszystkim obiektywizm, uczciwość i przestrzeganie zasad etyki. Poza tym, w ocenie Izby to najbardziej prestiżowy tytuł, jaki może uzyskać specjalista z sektora księgowo-finansowego w Polsce. W swojej codziennej pracy biegły rewident nie tylko sporządza sprawozdania finansowe, z czym jest najczęściej kojarzony, ale również zajmuje się szeroko rozumianą księgowością, audytami prawno-podatkowymi, a także doradztwem prawno-podatkowym. Idąc za regulacją ustawową zawód ten polega na: wykonywaniu czynności rewizji finansowej, świadczeniu usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów oraz świadczeniu usług pokrewnych.

Jak zostać biegłym rewidentem?

Osoba, ubiegająca się o przyjęcie do zawodu biegłego rewidenta musi przede wszystkim: korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych, mieć nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, nie być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ukończyć studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznane w Rzeczpospolitej Polskiej za równorzędne i władać językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli kandydat na biegłego rewidenta spełnia powyższe warunki może odbyć praktykę w zakresie rachunkowości oraz co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej albo też po prostu 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej. Następnym etapem jest złożenie egzaminów w toku aplikacji, zakończonych egzaminem dyplomowym. Wpis do rejestru biegłych rewidentów następuje natomiast po złożeniu ślubowania.

Kiedy Twoja firma skorzysta z usług biegłego rewidenta?

Tradycyjnie rozumiani księgowi najczęściej obsługują małe podmioty prawa gospodarczego. Tymczasem większe firmy częściej decydują się na skorzystanie z usług biegłego rewidenta. Biegły rewident to nie tylko audytor, który kontroluje księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe. To także doradca z ugruntowaną wiedzą o finansach i księgowości, podatkach i regulacjach prawnych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Biegły rewident zna większość błędów i ryzyk, związanych z branżą, w której działa przedsiębiorca, dlatego może i potrafi wspierać firmę praktycznie we wszystkich obszarach jej działalności, przyczyniając się do wzrostu jej wartości.

Znajdź biegłego rewidenta

Specjaliści Kancelarii Magnet – biegli rewidenci i inni audytorzy – potrafią skutecznie wspierać przedsiębiorców i pomagać im w rozwoju ich biznesu. Nasi Klienci wiele zaoszczędzili, oddając losy swojej firmy w ręce profesjonalistów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!