Czy VAT będzie prostszy?

Polscy przedsiębiorcy mają dzisiaj wiele obowiązków podatkowych. Jednym z najbardziej uciążliwych jest natomiast podatek VAT. Właśnie z tego powodu resort finansów postanowił wprowadzić w nim pewne uproszczenia. Nad zmianami pracuje obecnie sejmowa Komisja Finansów. Czy przedsiębiorcom będzie łatwiej?

Co proponuje Ministerstwo Finansów?

Trwają pracę nad nowelizacją kluczowej ustawy podatkowej – ustawy o podatku od towarów i usług. Pakiet uproszczeń zakłada między innymi wprowadzenie tak zwanego SLIM VAT. Określenie “slim” z jednej strony przywołuje angielskie słowo “szczupły”. Resort finansów tłumaczy natomiast, że jest to akronim od słów “simple, local i modern”. Nie chodzi w tym wszystkim jednak o nazwę, ale o cel regulacji. Podatek VAT ma stać się prosty w obsłudze oraz “dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje”. Teoretycznie zatem ma realizować postulaty, zgłaszane ostatnio przez polskich przedsiębiorców oraz zniwelować wszelkie bolączki firm. Polscy przedsiębiorcy skarżą się natomiast przede wszystkim na dużą liczbę dokumentów. W ich ocenie zbyt wiele czasu muszą dzisiaj poświęcać na biurokrację, w tym realizację obowiązków podatkowych. Ministerstwo Finansów przeprowadziło zatem specjalny audyt, który miał pokazać, które obowiązki stanowią istotną barierę dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Tak powstał pomysł SLIM VAT.

Co obejmuje SLIM VAT?

SLIM VAT to nie jedno rozwiązanie, ale cały szereg proponowanych modyfikacji. Ministerialny projekt ma wprowadzić pewne uproszczenia w fakturowaniu, przy eksporcie, a także w zakresie obliczania kursów walut. Podając zatem przykład, jeżeli dany przedsiębiorca zawrze umowę z zagranicznym kontrahentem i ustali walutę zapłaty na tę obcą, nie będzie już musiał dokonywać skomplikowanych obliczeń kursu, których de facto dokonuje się nieco inaczej w przypadku podatku dochodowego, a inaczej w odniesieniu do podatku VAT. System ma zostać ujednolicony, to znaczy pozwalać na jedno obliczenie na potrzeby obu należności publicznoprawnych. Dzięki nowelizacji przedłużony ma zostać również termin rozliczenia faktur z VAT. Do tej pory były to trzy miesiące, a mają być cztery. Podatnik nie będzie też musiał pozyskiwać formalnego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Wystarczy dokumentacja, potwierdzająca, że uzgodnił on z nabywcą towaru warunki transakcji.

Jakie korzyści zyskają przedsiębiorcy?

To oczywiście nie koniec nowości. Tych uproszczeń, przewidzianych w pakiecie SLIM VAT jest znacznie więcej. A kto na tym zyska? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku w Polsce aż 1,6 milionów podatników było zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. Planowane zmiany dotyczą zatem całkiem sporego grona. Rzecz jasna projekt Ministerstwa Finansów to tylko kropla w morzu potrzeb przedsiębiorców, którzy oczekują zdecydowanie dalej idących uproszczeń i modyfikacji przepisów. Cieszy jednak chociaż tak niewielkie zainteresowanie resortu problemami polskich przedsiębiorców. Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w obowiązujących przepisach i świadczą klientom rzetelną i kompleksową pomoc – prawną i podatkową. Zapraszamy do kontaktu.