Doradztwo księgowe i podatkowe – najważniejsze wytyczne

Wielu przedsiębiorców stawia znak równości między doradztwem księgowym i podatkowym. Tymczasem są to dwie różne kategorie usług świadczonych przez osoby wykonujące dwa różne zawody. W Magnet Finance sp. z o.o. znajdziesz jednak specjalistów w obu tych dziedzinach. Dbamy o finanse firm w sposób kompleksowy.

Co obejmuje doradztwo podatkowe?

Doradcy podatkowi udzielają porad, opinii i wyjaśnień z obszaru obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Prowadzą także księgi rachunkowe, podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz udzielają pomocy w tym zakresie. Uprawnieni są także do sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania pomocy w tym zakresie, do reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych, a także do wykonywania niezależnego audytu funkcji podatkowej. Ich działalność reguluje natomiast ustawa o doradztwie podatkowym.

Co obejmuje doradztwo księgowe?

Księgowi wspierają natomiast swoich klientów poprzez prowadzenie ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Księgowi sporządzają również sprawozdania finansowe, a także gromadzą i przechowują dowody księgowe oraz pozostałą dokumentację przewidzianą w ustawie o rachunkowości. I to właśnie ustawa o rachunkowości reguluje ich działalność. Zakres zadań księgowych i doradców podatkowych znacząco się zatem różni. Przypisane są do nich inne zadania.

Doradztwo finansowe o różnych obliczach

Co więcej, księgowi wręcz nie mogą świadczyć usług doradztwa podatkowego. Nieuprawnione świadczenie usług doradztwa podatkowego przez księgowych może zakończyć się wymierzeniem im za to grzywny nawet do 50.000 złotych. Faktem jest natomiast, że optymalizacja podatkowa dla firm wymaga współdziałania obu specjalistów. Chcąc uzyskać jak najlepsze wyniki finansowe i uporządkować poszczególne procesy w przedsiębiorstwie, konieczne jest zarówno rzetelne doradztwo podatkowe, jak i księgowe. Właśnie dlatego kadra Grupy Magnet składa się ze specjalistów w obu tych dziedzinach. Łączymy nasze siły po to, by opracować dla naszych klientów najlepszą strategię działania.

Kompleksowe doradztwo finansowe

Księgowi, doradcy podatkowi, a także biegli rewidenci na co dzień współpracują ze sobą, dbając o interes klienta – przedsiębiorcy. Dobra współpraca między tymi specjalistami zasadza się przede wszystkim na sprawnej wymianie informacji. Aby znaleźć rozwiązanie idealne dla danego klienta, dostosowane do specyfiki prowadzonej przez niego działalności, konieczne jest połączenie sił, wymiana wiedzy i doświadczeń, a także spojrzenie na problem z różnych perspektyw. Czy mały przedsiębiorca albo jednoosobowy przedsiębiorca też powinien korzystać z tak kompleksowych usług? Tak, ponieważ ten zgrabny tandem pozwoli uchronić przedsiębiorcę przed błędnymi decyzjami oraz zabezpieczyć majątek prywatny. Nie ma przy tym znaczenia czy mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółce.

Magnet Finance sp. z o.o. – finanse mamy pod kontrolą

W Magnet Finance sp. z o.o. znajdziesz pełen pakiet usług. Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe, doradztwo księgowe i kontroling na godziny. Zapewniamy także wsparcie dla biur rachunkowych. A dodatkowo nasi specjaliści przygotowują wycenę przedsiębiorstw i innych aktywów. Potrzebujesz naszej pomocy? Zapraszamy do kontaktu.