Jak uzyskać częściowy zwrot akcyzy?

Zbliżający się koniec roku oznacza powrót zagadnienia częściowego zwrotu akcyzy. Niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać z tego mechanizmu i jednocześnie wiele na tym zyskać. Kto może ubiegać się o taki zwrot? Jakie dokumenty należy skompletować? Jaka jest rola biegłego rewidenta w tym procesie?

Europa w obliczu podwyżek cen energii elektrycznej

Rosnące koszty energii elektrycznej oraz nieustannie zwiększające się wymagania środowiskowe powodują, że coraz więcej przedsiębiorców zaczyna szukać “drogi na skróty”. Aby uniknąć części kosztów oraz zachować konkurencyjność sięgają po tak drastyczne rozwiązania, jak przenoszenie produkcji do państw, w których polityka klimatyczna nie ma tak wielkiego znaczenia, jak w Unii Europejskiej. Zjawisko to określane jest mianem “Carbon Leakage”, oznaczającym ucieczkę emisji. Czy jest na to rada? Państwa członkowskie doszły do wniosku, że rozwiązaniem tego problemu może być nadanie członkom UE uprawnienia do wprowadzenia mechanizmów łagodzących bezpośrednie skutki polityki klimatycznej dla uprawnionych grup. W Polsce takim mechanizmem stała się możliwość pozyskania częściowego zwrotu akcyzy. Jak to działa?

Częściowy zwrot akcyzy

Akcyza stanowi podatek pośredni. Obejmuje on niektóre wyroby konsumpcyjne, w tym wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i tak dalej. Zobowiązanym do jego zapłaty jest zatem między innymi wytwórca lub sprzedawca energii elektrycznej. Niektórzy odbiorcy – tzw. zakłady energochłonne – mają możliwość uzyskania częściowego zwrotu podatku akcyzowego, zapłaconego przez sprzedawcę energii elektrycznej. Taka opcja istnieje w polskim prawie z praktycznym skutkiem od 2017 roku.

Kto może skorzystać z częściowego zwrotu podatku akcyzowego?

Warunki skorzystania z ulgi zostały sformułowane w ustawie o podatku akcyzowym. Uprawnione podmioty – zakłady energochłonne – wykonujące działalność gospodarczą, określoną następującymi kodami PKD: 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 1041, 1062, 1104, 1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 1920, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 2611, 2680 lub 3832 oraz legitymujące się odpowiednim udziałem kosztów energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej, mają możliwość ubiegania się o częściowy zwrot podatku akcyzowego za dany rok podatkowy.

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca, chcąc uzyskać częściowy zwrot podatku akcyzowego winien dokonać czynności weryfikacyjnych – tj. potwierdzenia, czy rzeczywiście może starać się o częściowy zwrot podatku akcyzowego. Następnie powinien uzyskać potwierdzenie dokonanych wyliczeń przez uprawnionego biegłego rewidenta. Kolejnym krokiem jest sformułowanie wniosku o dokonanie częściowego zwrotu podatku akcyzowego oraz o przeprowadzenie postępowania podatkowego w tym zakresie. Termin na złożenie wniosku o zwrot, a w konsekwencji podjęcie powyższych działań, jest terminem ograniczonym. Postępowanie podatkowe może zostać zainicjowane w ciągu roku kalendarzowego następującego po roku podatkowym. Po tym czasie nie ma możliwości starania się o zwrot za dany rok podatkowy. Tytułem przykładu wskazać należy, iż w przypadku roku podatkowego obejmującego rok kalendarzowy 2019 – możliwość ubiegania się o częściowy zwrot akcyzy upływa z końcem 2019 r.

Skorzystaj z pomocy biegłego rewidenta

W ramach procesu pozyskania częściowego zwrotu podatku akcyzowego można naprawdę wiele zyskać, dlatego warto skorzystać z tej opcji – zwrot może sięgać nawet 12 zł za każdą Megawatogodzinę energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby zakładu energochłonnego. Jednym z głównych filarów działalności Kancelarii Magnet są usługi, związane ze sporządzaniem opinii, potwierdzającej prawidłowość wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej. Nasi specjaliści dokonają szybkiej i kompleksowej analizy oraz wystawią stosowne dokumenty, pozwalające na zainicjowanie postępowania podatkowego. Kancelaria Magnet współpracuje również z doświadczonymi prawnikami – co pozwala na organizację obsługi całości procesu pozyskania częściowego zwrotu podatku akcyzowego w ramach jednego projektu. Zapraszamy do kontaktu!