Jak poprawnie złożyć sprawozdanie finansowe w 2020 r.?

Marzec to z reguły czas składania sprawozdań finansowych. W tym roku sytuacja wygląda jednak inaczej. Ze względu na szalejącą epidemię koronawirusa, terminy zostały wydłużone. Niewątpliwie jednak, warto wykonać ten obowiązek jak najszybciej. Jeżeli przedsiębiorcy mają taką możliwość, zwlekanie jest bezcelowe. Co warto wiedzieć o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok?

Odpowiednie oprogramowanie

Przede wszystkim warto podkreślić, że złożenie sprawozdania finansowego musi nastąpić w formie elektronicznej. Dodatkowo dokument ten powinien przybrać specyficzny format XML. Przedsiębiorcy w tym zakresie nie unikną zatem skorzystania ze specjalnego oprogramowania. Pierwszym z nich jest darmowa aplikacja, przygotowana przez Ministerstwo Finansów. Generuje ona przygotowanie sprawozdanie finansowe w odpowiednim formacie – XML. Nie każdy jednak może skorzystać z tej możliwości. Dostępna jest ona wyłącznie dla jednostek sporządzających dane finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1, 4, 5 i 6 ustawy o rachunkowości. Specjaliści podkreślają jednak, że aplikacja nie jest idealna. Niby nie zawiera błędów, ale niektóre rozwiązania są czasochłonne. Niestety wiele elementów należy wpisać ręcznie, bez możliwości zaczytania ich z innych plików lub systemów.

Alternatywa dla aplikacji Ministerstwa Finansów

Dla aplikacji, przygotowanej przez Minierstwo Finansów istnieje jednak alternatywa w postaci komercyjnych programów do księgowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Większość podmiotów, obsługujących takie portale i systemy, dostosowało już swoje produkty do wymogów nowoczesnych, elektronicznych sprawozdań finansowych. Trzeba jednak podkreślić, że takie rozwiązanie, chociaż prostsze, może trochę kosztować. Dodatkowo, wszelkie dane należy wprowadzać na bieżąco, w toku prowadzonej działalności. Oczywiście księgowi oraz biegli rewidenci na co dzień korzystają z niezbędnego oprogramowania. Wybierając więc ich usługi, nie musimy się martwić o odpowiedni format naszego sprawozdania.

Nota podatkowa w sprawozdaniu finansowym

Pewnym novum w elektronicznym sprawozdaniu finansowym jest również nota podatkowa. Jej wypełnienie jest obowiązkowe dla spółek, które są podatnikami podatku dochodowego. Niezbędne informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Co jednak istotne, ujawnienie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym wymaga podzielenia tych różnic na 6 różnych grup. Dalej, konieczne jest uszczegółowienie poszczególnych pozycji różnic, o ile wpisana kwota jest wyższa niż 20 tysięcy złotych, razem z podaniem podstawy prawnej. Dla wielu podmiotów, sporządzenie noty jest zatem bardzo czasochłonne. Każdorazowo warto więc skonsultować to zagadnienie z biegłym rewidentem. On podpowie, jaki stopień szczegółowości należy zachować w nocie.

Nadal brakuje czytnika

W odniesieniu do tematu elektronicznych sprawozdań finansowych, warto też zauważyć pewne uchybienie ze strony Ministerstwa Finansów. Do dnia dzisiejszego nie przygotowało ono bowiem czytnika, który umożliwiłby otwieranie sprawozdań w formacie XML. Można to zrobić tylko przy użyciu generatora, umożliwiającego tworzenie samego sprawozdania. Efekt końcowy, w postaci podpisanego sprawozdania finansowego nie jest już jednak widoczny. Oczywiście takie usługi za pewną opłatą oferują oprogramowania komercyjne. Korzystanie z nich wiąże się jednak z pewnym ryzykiem, w tym z ujawnieniem danych przedsiębiorstwa przed oficjalną publikacją sprawozdań po ich zatwierdzeniu.

Przypominamy, jak podpisać sprawozdanie

No i warto przypomnieć, w jaki sposób należy podpisać sprawozdanie finansowe. W zeszłym roku było to bowiem najbardziej problematyczne zagadnienie. Sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także kierownik jednostki. Jeżeli zarząd ma charakter wieloosobowy, konieczne jest złożenie podpisu przez każdego członka tego organu. Aby podpisać sprawozdanie finansowe, można skorzystać z trzech możliwości. Po pierwsze z podpisu kwalifikowanego. Po drugie z profilu zaufanego ePUAP oraz z tak zwanego podpisu osobistego, umieszczonego w e-dowodzie.

Kancelaria Magnet – oferujemy niezbędną pomoc

Oczywiście nasi specjaliści oferują kompleksową pomoc w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Odpowiemy na wszelkie pytania naszych Klientów i rozwiejemy zaistniałe wątpliwości. Sporządzanie sprawozdania finansowego, jego podpisywanie i zatwierdzanie to złożony i dość skomplikowany proces. Z pomocą profesjonalistów uda się jednak skutecznie i bezproblemowo zrealizować ten obowiązek.