Nowy obowiązek dla firm, czyli kilka słów o strategii podatkowej – cz. II

W poprzednim artykule pisaliśmy o nowym obowiązku, który pojawi się w polskim systemie prawnym. Dzisiaj przeanalizujemy kwestie techniczne, związane z publikacją strategii podatkowej przedsiębiorstwa.

Strategia podatkowa – co trzeba będzie w niej zawrzeć?

Dokument strategii podatkowej będzie musiał zawierać szereg różnych elementów. Oczywiście z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Będzie to między innymi opis podejścia podatnika do procesów oraz procedur, dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, a także dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Nadto opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

Co jeszcze uwzględni strategia podatkowa?

W strategii podatkowej będzie trzeba też umieścić informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej, planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych, informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej. Dodatkowo podatnik zawrze w strategii informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Strategia podatkowa – kwestie techniczne

Strategia podatkowa za dany rok podatkowy będzie musiała zostać opublikowana na stronie internetowej przedsiębiorstwa w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenie standardowego zeznania podatkowego. W przypadku gdy podatnik nie będzie posiadał własnej strony internetowej, sprawozdanie powinno zostać opublikowane na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Dodatkowo podatnik będzie musiał poinformować urząd skarbowy o adresie publikacji strategii. Za niedopełnienie obowiązków, związanych z publikacją strategii podatkowej będą groziły surowe kary w wysokości do 1 miliona złotych.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Na razie zmiany w ustawie o PIT i CIT to tylko projekt. Nasi specjaliści przygotowują się jednak na modyfikacje obowiązujących regulacji. Kiedy wskazane przepisy wejdą w życie, będziemy zatem gotowi, aby pomóc naszym klientom w realizacji tych trudnych obowiązków. W ramach świadczonych usług oferujemy bowiem kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe, a także szereg innych elementów. Zapraszamy do kontaktu!