Pandemia COVID a ulgi w podatkach

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała polski program ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Oznacza to, że podatnicy będą mogli skorzystać z pewnych nowych udogodnień. Komu i w jakiej sytuacji będą przysługiwały ulgi?

Nowy mechanizm ulg podatkowych

Komisja Europejska wyraziła zgodę na zastosowanie przez Polskę kolejnego mechanizmu ulg podatkowych. Pomoc dla przedsiębiorców, dotkniętych skutkami COVID-19, ma polegać na możliwości odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia go na raty. Będzie to dotyczyło nie tylko bieżących płatności, ale również powstałej zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Podatnik, chcąc skorzystać z takiej formy pomocy, będzie musiał złożyć stosowny wniosek do właściwego organu podatkowego. Do podania trzeba będzie też dołączyć dokumenty, potwierdzające spadek obrotów w danym okresie.

Kto skorzysta z ulgi podatkowej?

Z nowej formy pomocy będą mogli skorzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych w związku z pandemią COVID-19 o co najmniej 25 procent. Spadek ten może dotyczyć dowolnego miesiąca przypadającego po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego albo analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Możliwość zastosowania ulgi w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty dotyczy natomiast podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. oraz zaległości podatkowej, która powstała po 31 grudnia 2019 r. Na skorzystanie z nowej formy pomocy podatnicy będą mieli ściśle określony czas. Musi ona zostać udzielona do 30 czerwca 2021 r. Z kolei termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 r.

Inne formy pomocy

Niezależnie od wskazanej wyżej formy pomocy, przedsiębiorcy wciąż mogą też wnioskować o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej albo stanowią pomoc de minimis. To odbywa się na dotychczasowych zasadach. Z pewnych ulg mogą też skorzystać podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Dla nich dedykowane są specjalne formularze: RAT-Z (wniosek o rozłożenie na raty należności podatkowych), UZ-M (wniosek o umorzenie zaległości podatkowej), TER-Z (wniosek o odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych). W czasie epidemii nie ma też konieczności ponoszenia specjalnej opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Specjaliści Kancelarii Magnet oferują nie tylko kompleksowe audyty i przeglądy finansowe przedsiębiorstw, ale również rzetelne doradztwo podatkowe i finansowe. Na bieżąco śledzimy zmiany przepisów i podsuwamy naszym Klientom najlepsze, możliwe rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu.