Premie i nagrody a ulga B+R

Jednym z zagadnień, o które często pytają nas nasi klienci jest ulga B+R. To mechanizm, z którego z roku na rok korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Niewątpliwie daje on wiele profitów, ale i bywa niełatwy w zastosowaniu. Problematyczne może okazać się w szczególności rozliczenie premii i nagród dla pracowników.

Czym jest ulga B+R?

Ulga B+R, czyli ulga badawczo-rozwojowa pojawiła się w polskim systemie prawnym wraz z początkiem 2016 roku. Wówczas zastąpiła ulgę na nabycie nowych technologii. Wprowadzono ją zarówno do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zakres ulgi B+R wielokrotnie modyfikowano. Dzisiaj podatnicy mogą skorzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości nawet 200% kosztów kwalifikowanych (kosztów opracowania nowego towaru lub wdrożenia innowacji w firmie).

Szeroki zakres ulgi B+R

Co również istotne, po zmianach Polskiego Ładu ulgę B+R można łączyć z ulgą IP Box. A dodatkowo wspomniane ulgi można rozszerzyć o ulgę na prototypy. No ale jaką działalność można uznać za badawczo-rozwojową? Taką, która posiada następujące cechy – jest nowatorska, twórcza, nieprzewidywalna, metodyczna, a także możliwa do przeniesienia lub odtworzenia. Każdy przedsiębiorca, który ma wątpliwości, czy jego działalność ma taki charakter, powinien przed skorzystaniem z ulgi wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej.

Jak prawidłowo rozliczyć ulgę B+R?

Problematyczne może być jednak nie tylko to, czy dana działalność w ogóle ma charakter badawczo-rozwojowy. Często przedsiębiorcy mają też wątpliwości dotyczące szczegółów rozliczania ulgi B+R. Przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej była na przykład kwestia ujęcia premii i nagród w uldze B+R. Stwierdzono, że w przypadku wypłaty pracownikowi świadczeń oraz należnych od nich składek za okres dłuższy niż jeden miesiąc, podstawą do wyliczenia proporcji czasu przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej w ogólnym czasie pracy pracownika powinien być okres, za który wypłacane są te należności.

Ulga B+R a ulgi i nagrody

Analizowana spółka prowadziła działalność badawczo-rozwojową. Zamierzała w związku z tym odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane, w tym wynagrodzenie swoich pracowników. Poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownicy otrzymywali jednak różnorodne premie i nagrody. Od nich oczywiście także odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne. Podatnik zadał zatem Dyrektorowi KIS pytanie, czy premie i nagrody spółka także może w całości odliczyć w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy danego pracownika w miesiącu poniesienia tych świadczeń oraz należnych z ich tytułu składek.

Stanowisko Dyrektora KIS

Dyrektor KIS częściowo zgodził się z wnioskodawcą i stwierdził, że możliwe jest rozliczenie części przyznanych pracownikowi świadczeń i należnych za nich składek w ramach ulgi B+R. Nie przyznał jednak racji spółce w zakresie możliwości odliczenia kosztów świadczeń przyznanych za okresy przekraczające miesiąc według proporcji czasu poświęconego działalności B+R w miesiącu poniesienia danego kosztu.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą aktualne orzecznictwo sądów, ale również analizują wydawane interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dzięki temu możemy udzielić naszym klientom kompleksowego wsparcia we wszystkich aspektach prawnych, podatkowych i rachunkowych prowadzonej przez nich działalności. Zapraszamy do kontaktu.