Ryczałt w wolnych zawodach – kto może skorzystać?

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że adwokaci i radcowie prawni od 2021 roku mogą skorzystać z nowego systemu opodatkowania. Zmiany w zakresie ryczałtu obejmują jednak nie tylko prawników. Kto postawi na tę formę rozliczania? Jakie stawki należy stosować? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest ryczałt w działalności gospodarczej?

Adwokaci, radcowie prawni oraz inni przedstawiciele wolnych zawodów od stycznia 2021 r. zyskali możliwość rozliczania się przy pomocy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ten system opodatkowania jest prosty i „łatwy w obsłudze”. Podatek płaci się bowiem od przychodu, bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Podatnik uprawniony jest przy tym do korzystania ze standardowych ulg podatkowych, a także do odliczania składek ZUS oraz zdrowotnych. Nie może natomiast rozliczać się wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. To model idealny dla singla, niegenerującego dużych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenie jest bowiem proste, przejrzyste i umożliwia skorzystanie z atrakcyjnej stawki, ale nie ma przy tym zbyt wielu możliwości dokonania odliczeń.

Kto może rozliczać się w oparciu o ryczałt?

Do 2021 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych był zastrzeżony dla bardzo wąskiej grupy podatników. Od stycznia zmianie uległa jednak definicja wolnych zawodów, co wpłynęło na poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych. Dzisiaj w ten sposób rozliczy się wielu przedstawicieli wykluczonych dotychczas profesji, w tym psychologowie, fizjoterapeuci, architekci, inżynierowie budownictwa, księgowi, doradcy podatkowi, notariusze, a także wspomniani wcześniej adwokaci i radcowie prawni. Dodatkowo nowelizacja przepisów zawęziła katalog przypadków, które wyłączają możliwość stosowania ryczałtu. Między innymi usunięto przesłankę negatywną w postaci prowadzenia działalności gospodarczej w wolnych zawodach innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Co z wolnymi zawodami niewskazanymi w ustawie?

Efektem skorygowania katalogu przypadków, które wyłączają możliwość stosowania ryczałtu, jest to, że ryczałt mogą dzisiaj wybrać nie tylko przedstawiciele zawodów wprost wskazanych w ustawie. W ich przypadku pojawiają się jednak wątpliwości, dotyczące stosowanej stawki podatku. Przedstawiciele wolnych zawodów, wskazani wprost w ustawie, zapłacą 17 procent. A co z pozostałymi? Ministerstwo Finansów zajęło w tej sprawie stanowisko. Resort finansów uznał, że o stawce ryczałtu w innych przypadkach będzie decydował rodzaj faktycznie wykonywanej działalności usługowej lub wytwórczej, w której przychody są osiągane. Stawka 15 procent będzie dotyczyła zatem osób, zajmujących się chociażby reprodukcją komputerowych nośników informacji, a także usługami licencyjnymi związanych z nabywaniem książek, broszur, ulotek oraz map.

Inne ograniczenia

Warto przy tym pamiętać, że możliwość skorzystania z ryczałtu uzależniona jest też od sumy przychodów osiągniętych w 2020 r. Nie może ona przekroczyć progu 2 milionów euro w przypadku samodzielnie prowadzonej działalności oraz 2 milionów euro w przypadku wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej. Ryczałt jest też wyłączony dla podatników korzystających z karty podatkowej, prowadzących apteki, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych i tak dalej. Katalog wyłączeń został również wskazany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Nasi specjaliści wiedzą o podatkach niemal wszystko. Po dokonaniu analizy sytuacji faktycznej i prawnej klienta, podpowiadamy, jakie rozwiązania będą dla niego najkorzystniejsze. Przybliżamy nadto zalety i wady poszczególnych rozwiązań, wskazując te, najlepiej odpowiadające potrzebom danego przedsiębiorcy. Zapraszamy do kontaktu.